PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY

TH SCOPE Upgrade PROFIBUS
Producent: Trebing+Himstedt
Na rynku od:
-

Firma zgłaszająca:
SIMLOGIC.

Data zgłoszenia:
2012-06-26 10:16

Kontakt:
SIMLOGIC.
Piłsudskiego 141
92-318 Łódź
tel.: 42 648 66 77
fax: 42 648 67 00
simlogic.pl
zapytania@simlogic.pl
OPIS
TH SCOPE jest oprogramowaniem służącym do diagnostyki, symulacji oraz nadzoru sieci przemysłowych PROFIBUS, stanowiąc zwarte i spójne środowisko. Dostęp do sieci network realizowany jest dzięki urządzeniom TH LINK. Ogromną zaletą programu TH SCOPE jest fakt, iż do jego obsługi nie wymagana jest żadna specjalistyczna wiedza z zakresu protokołów łączności oraz administracji systemów komunikacji. Wszelkie informacje przekazywane są użytkownikowi w jasny i czytelny sposób.
Wraz z oprogramowaniem TH SCOPE, użytkownik otrzymują dokumentację z ścisłymi zaleceniami pozwalającymi na uniknięcie błędów w działaniu sieci network. TH SCOPE zawiera rozbudowany system ostrzegania, który pozwala, na bieżąco ostrzegać użytkowników o problemach sieci przemysłowej. TH SCOPE umożliwia zapis stanu sieci, wraz z jej oceną oraz generowaniem raportów, w celu prowadzenia statystyki wydolności sieci.

Zalety


•Zintegrowane środowisko diagnostyczne dla sieci PROFIBUS.

•Przystępny i przejrzysty interfejs użytkownika, nie wymagający żadnego doświadczenia z zakresu protokołów komunikacji przemysłowej.
•Szybkie informowanie o powstałych błędach wraz z ich szczegółowym opisem.

FUNKCJE
Tryb diagnostyczny
Równoległy podgląd sieci PROFIBUS.
Ocena pracy sieci oraz urządzeń.
Proste i czytelne wyświetlanie komunikatów o błędach, podparte zaleceniami ich rozwiązania.
Możliwość prowadzenia statystyki wydolności sieci.
Wysyłanie danych na e-mail.
automatyczna ocena funkcjonowania sieci wraz z generowaniem raportów.

TRYB TELEGRAMU

Live List - Eksport danych do formatu Csv.
Eksport danych.
Możliwość porównania wydolności obsługiwanej sieci z działaniem sieci o standardowej konfiguracji.
W celu koordynacji urządzeń automatyki przemysłowej z komputerem oprogramowanie zawiera funkcję OPC Server DA.
OPC Server DA.
Okno telegramów PROFIBUS.

CENA Cena: 990EUR (Netto
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: