PATRONI ROBOTYKI:
 

SZKOLENIA

Lean Manufacturing - gra symulacyjna
Terminy:
do ustalenia - szkolenie wewnętrzne

Lokalizacja:
cała Polska

Firma zgłaszająca:
Polscy Inżynierowie

Data zgłoszenia:
2016-10-21 10:30

Kontakt:
Polscy Inżynierowie
Rybitwy 6A/13
02-806 Warszawa
tel.: 792022100
polscy-inzynierowie.pl
biuro@polscy-inzynierowie.pl
Cel szkolenia : praktyczne zaprezentowanie metod produkcyjnych ujętych pod nazwą Lean Manufacturing w zakresie optymalizacji procesów, kontroli jakości oraz efektywności wykorzystania dostępnych zasobów.


Korzyści :

– „najlepsza nauka następuje przez zabawę”

– samodzielne opracowanie najefektywniejszego systemu produkcyjnego

– wprowadzanie ulepszeń systemu produkcyjnego stopniowo, metodą małych kroków – sprawdzenie osiąganych wyników na bieżąco , korekta w razie potrzeby


Program szkolenia

Runda 1 :

• zakres kontroli w dziale Kontroli Jakości
• zakres kontroli jakości przez operatorów („jakość wbudowana w proces”)
• organizacja pracy transportu (supply chain)
• zapas bezpieczeństwa na magazynie (safety stock)
• organizacja stanowiska pracy (system 5S)Runda 2 :

• produkowanie „na magazyn” a nie w odpowiedzi na zamówienia klienta („pchany” system produkcji)
• wypełnienie linii produkcyjnej gotowymi elementami lub podmontowanymi komponentami (magazyn między procesowy)
• odległość od linii produkcyjnej do magazynu (transport wewnętrzny)
• rozłożenie pracy na poszczególnych stanowiskach (Heijunka)Runda 3 :

• zakres informacji jaki produkt produkować (system Just In Time)
• rozłożenie pracy pomiędzy pracownikami (standaryzacja)
• elementy mogące ułatwić pracę (np. podajniki lub ciągły przepływ)
• organizacja stanowisk pracy (lay out oraz one piece flow)Runda 4 :

• uzyskany poziom efektywności produkcji (lead time)
• częstotliwość realizacji zamówień (takt time)
• ewentualne możliwości dodatkowego usprawnienia (Kaizen)
• wykorzystanie zasobów ludzkich (Shojinka)
• wykorzystanie elementów kontroli wizualnej w procesie (Andon, Tablica)
• sposób zapewnienia jakości (Poka Yoke)
• metody planowania i realizacji działań (Nemawashi)Grupa docelowa : przełożeni średniego i wyższego szczebla, liderzy projektów, inżynierowie, specjaliści

Czas trwania : 2 dni szkoleniowe – 16 godzin
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: