Robotyka.com -- PATRON ROBOTYKI --
Teoria robotyki
AUTOR:
dr inż. Tomasz Buratowski
Akademia Górniczo-Hutnicza słownik robotyki
1  WSTĘP
1.1  Wprowadzenie
1.2  Historia robotyki
1.2.1  Pierwsze roboty przemysłowe
1.2.2  Rozwój robotyki
1.3  Pojęcia podstawowe i definicje
2  ELEMENTY SKŁADOWE I BUDOWA ROBOTÓW
2.1  Podstawowe układy i zespoły
2.1.1  Układ zasilania
2.1.2  Układ sterowania
2.1.3  Układ ruchu
2.2  Parametry opisujące manipulatory i roboty
2.2.1  Dokładność i powtarzalność
2.3  Czujniki
2.3.1   Parametry czujników
2.3.2  Fuzja sensorów
2.3.3  Klasyfikacja czujników
2.3.3.1  Czujniki dotyku
2.3.3.2  Obrót kół, położenie złączy
2.3.3.3  Orientacja robota
2.3.3.4  Lokalizacja absolutna
2.3.3.5  Pomiar odległości
2.3.4  MEMS
2.4  Silniki
2.4.1  Silniki elektryczne
2.4.1.1  Silniki DC
2.4.1.2  Silniki AC
2.4.1.3  Silniki krokowe
2.4.1.4  Silniki liniowe
2.4.2  Silniki hydrostatyczne i pneumatyczne
2.4.3  Napędy piezoelektryczne
2.5  Przekładnia mechaniczna
2.5.1  Przekładnia zębata
2.5.1.1  Typy przekładni zębatych
2.5.2  Przełożenie przekładni
2.5.3  Luz
3  KLASYFIKACJA ROBOTÓW
3.1  Klasyfikacja na podstawie własności geometrycznych
3.1.1  Konfiguracja kartezjańska (PPP)
3.1.2  Konfiguracja cylindryczna (OPP)
3.1.3  Konfiguracja antropomorficzna (OOO)
3.1.4  Konfiguracja sferyczna (OOP)
3.1.5  Konfiguracja SCARA (OOP)
3.1.6  Manipulatory równoległe o zamkniętym łańcuchu kinematycznym
3.2  Klasyfikacja na podstawie budowy jednostki kinematycznej
3.2.1  Jednostki monolityczne
3.2.2  Jednostki modułowe
3.2.   Jednostki pseudomodułowe
3.3  Klasyfikacja ze względu na obszar zastosowań
3.3.1  Roboty przemysłowe
3.3.1.1  Roboty spawalnicze
3.3.1.2  Roboty malarskie
3.3.1.3  Roboty montażowe
3.3.1.4  Roboty do przenoszenia materiałów i załadunku palet
3.3.1.5  Roboty stosowane do obróbki materiałów
3.3.1.6  Roboty laboratoryjne
3.3.1.7  Roboty do pracy z materiałami niebezpiecznymi
3.3.2   Roboty usługowe
3.3.3  Roboty mobilne
3.3.4  Roboty kroczące
3.3.5  Roboty edukacyjne
3.3.6  Roboty humanoidalne
3.3.7  Egzoszkielety
4  KIŚĆ I CHWYTAKI ROBOTÓW
4.1  Klasyfikacja chwytaków
4.1.1  Chwytaki siłowe
4.1.2  Chwytaki ze sztywnymi końcówkami
4.1.3  Chwytaki z elastycznymi końcówkami
4.1.4  Chwytaki podciśnieniowe
4.1.5  Chwytaki magnetyczne
4.2  Wyposażenie chwytaków
4.3  Przeniesienie napędu chwytaków
4.4  Chwytaki zbliżone konstrukcją do ludzkiej ręki
4.5  Chwytaki specjalne
5  KINEMATYKA ROBOTÓW
5.1  Obroty
5.2  Składanie obrotów
5.3  Przekształcenia jednorodne
5.4  Notacja Denavita-Hartenberga
5.5  Kinematyka prosta
5.6  Kinematyka odwrotna
6  DYNAMIKA ROBOTÓW
6.1  Równania Lagrange'a II rodzaju
6.2  Równania Newtona-Eulera
6.3  Dynamika prosta
6.4  Dynamika odwrotna
7  LITERATURA
PRODUKTY
ROBOTYKA

Prowadniki kablowe dla robotów zaprojektowane do ruchów w trzech osiach triflexŸ R

Wyposażenie firmy SCHUNK dla optymalnej pracy każdego robota przemysłowego

FANUC Robotics: System wizyjny iRVision

Kawasaki K-Roset: Nowoczesne projektowanie stanowisk zrobotyzowanych

KR C4 - system sterowania przyszłości

Podciśnieniowe chwytaki dedykowane

AWK-5232 - przemysłowy punkt dostępowy z podwójnym modułem radiowym

NPort 5200A serwery portów szeregowych o niskim zużyciu energii

PT-7528-16MST-8TX-4GSFP-HV-HV - nowy, zarządzalny switch przemysłowy zgodny z IEC61850-3

OnCell G3100-HSPA pięciozakresowe bramki IP HSPA

więcej produktów...

CZASOPISMA
WSPÓŁPRACA
NEWSLETTER
Zawsze aktualne informacje.
Zapisz się na newsletter Robotyka.com.
E-mail:
Robotyka.com
O nas | Oferta | Kontakt tel.: (12) 410 02 87, fax: (12) 376 74 30, e-mail: