PATRONI ROBOTYKI:
 
KATALOG BRANŻOWY
PWSK
Siedziba: Gliwice
Adres:
PWSK
Toszecka 102
44-117 Gliwice

Telefon:
+48 505 087 090

Fax:
-

Strona www:
www.pwsk.pl

E-mail:
biuro@pwsk.pl

Przedstawiciel firm:
-

Dystrybutor firm:
-
Projektujemy i wdrażamy systemy wspomagające gospodarkę magazynową, procesy produkcyjne, ciągłość łańcucha dostaw, a także procesy identyfikacji i bezpieczeństwa w zakładach pracy. Dostarczamy oprogramowanie oraz systemy RFID, które przekrojowo usprawniają działalność firm oraz instytucji zwiększając ich konkurencyjność.

Pomagamy także wprowadzać systemy do ewidencji i inwentaryzacji majątku trwałego. Doradzamy przy doborze skutecznych sposobów oznakowania środków trwałych i wyposażenia. Rezultatem wdrożeń jest redukcja kosztów oraz nakładów pracy związanych z zarządzaniem majątkiem.

Oprogramowanie i systemy tworzymy w oparciu o realne, codzienne potrzeby współczesnych przedsiębiorstw. To właśnie temu zawdzięczamy zaufanie ponad 1000 firm, które zdecydowały się skorzystać z naszej pomocy przy unowocześnianiu wewnętrznych procesów organizacji pracy. Nasze rozwiązania trafiają do biur, urzędów, sądów, firm przemysłowych, produkcyjnych i energetycznych, placówek oświaty, kultury i ochrony zdrowia.

Najpopularniejsze produkty to system ewidencji majątku Narzędziownia i system Szybka Inwentaryzacja. Zapewniają one pełną kontrolę nad zasobami i środkami trwałymi. Wdrożenie naszych rozwiązań pozwala w pełni kontrolować posiadany sprzęt, narzędzia, wyposażenie biurowe, pojazdy i maszyny, a także inne składniki majątku. Systemy automatyzują wiele ręcznych czynności, wprowadzają elektroniczną dokumentację i dostarczają kompletną, uporządkowaną informację, która jest wiarygodną podstawą do podejmowania świadomych i optymalnych decyzji.

Sprawdź ile Twoje przedsiębiorstwo może zyskać na automatyzacji procesów związanych z zarządzaniem firmowym majątkiem i aktywnością pracowników.

Zapraszamy do kontaktu:
- e-mail: biuro@pwsk.pl
- telefon: +48 505 087 090

Dowiedz się więcej także na stronie internetowej www.pwsk.pl.
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: