PATRONI ROBOTYKI:
 

WIADOMOŚCI EDUKACYJNE

2019-09-09 07:57

AGH i Cisco rozszerzają współpracę o wspólne projekty badawcze i edukacyjne

5 września 2019 r. Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Jerzy Lis oraz dyrektor generalny Cisco w Polsce Przemysław Kania podpisali list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a firmą Cisco.

Obie strony zadeklarowały podjęcie współpracy w zakresie zwiększenia efektywności kształcenia studentów oraz pracowników AGH, wspólnego opracowywania projektów innowacyjnych, występowania o ich finansowane ze źródeł zewnętrznych, organizowania praktyk dla studentów AGH w oddziałach Cisco i organizowania targów pracy, warsztatów, seminariów i konferencji.

Bardzo cieszymy się z zacieśnienia współpracy między AGH i firmą Cisco. Jako uczelnia jesteśmy zdania, że nauka i biznes powinny zawsze się uzupełniać i w tym przypadku odbędzie się to z obopólną korzyścią. Szczególnie ważne jest dla nas to, że nasi studenci będą mogli w praktyce poszerzać swoje umiejętności zdobyte w czasie zajęć. W końcu naszym celem jest kształcenie zgodne z oczekiwaniami rynku pracy – podkreślił Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Jerzy Lis.

AGH to wiodąca uczelnia techniczna w Polsce. Jesteśmy niezwykle dumni z faktu, że wraz z kadrą naukową AGH będziemy wspólnie określali tematy prac dyplomowych, inżynierskich, magisterskich oraz badawczych dla wybranych studentów i doktorantów uczelni. Nasza wspólna inicjatywa ma na celu jeszcze większe dostosowanie zakresu i tematyki badań oraz kierunków kształcenia na AGH do realiów współczesnej branży IT, tak aby studenci, absolwenci i doktoranci tej uczelni byli ważnym partnerem dla biznesu – powiedział Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco Polska.

Współpraca AGH Cisco ma długą historię. Przykładem wspólnej inicjatywy jest Małopolska Chmura Edukacyjna, która dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii m.in. od Cisco zapewnia uczniom z mniejszych, odległych od Krakowa miejscowości w województwie małopolskim zdalny dostęp do wykładowców AGH oraz zasobów edukacyjnych uczelni. Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia skali cyfrowego wykluczenia, a także popularyzacji edukacji na kierunkach technicznych.

 

 

 

Źródło: AGH