PATRONI ROBOTYKI:
 

WIADOMOŚCI EDUKACYJNE

2020-05-15 14:15

Politechnika Śląska robotyzuje walkę z pandemią z udziałem APA Group i KUKA

Pomysł na opracowanie i wdrożenie "autonomicznego systemu asystującego w szpitalach zakaźnych" narodził się w konsorcjum jednostek: Katedry Biomechatroniki Politechniki Śląskiej, a także firm APA Group i KUKA.

- Opracowanie robota asystującego w pracy lekarzy i pielęgniarek pozwoli uzupełnić braki kadrowe nie tylko polskiej służby zdrowia, poprzez odciążenie personelu medycznego w wykonywaniu szeregu codzienny czynności, a w szczególności tych związanych z ryzykiem zakażenia – czytamy w komunikacie.

Obecnie na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej prowadzone są symulacje i badania ukierunkowane na selekcję czynności, w których robot mógłby zastąpić personel medyczny. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie projektu pozwalającego na sfinansowanie opracowania i wdrożenia gotowego rozwiązania do polskich placówek służby zdrowia.

System ochrony zdrowia w Polsce boryka się z wieloma problemami, jednak największy to braki kadrowe. Według statystyk średnia wieku polskiej pielęgniarki to 52 lata. Pomimo, że w zawodzie pracuje około 233 tys. to w ilości pielęgniarek przypadających na 1000 mieszkańców zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Europie.

Unijna średnia wg OECD wynosi 9,4 pielęgniarki na 1000 mieszkańców, tymczasem w Polsce ten wskaźnik wynosi zaledwie 5,2, a w związku z tym brakuje około 200 tys. pielęgniarek. Badania aktualnej sytuacji wykazały, że w 72% szpitali brakuje pielęgniarek, w 38% personelu pomocniczego, a w 13% położnych. Sytuacja nie wygląda lepiej wśród lekarzy. Naczelna Rada Lekarska wskazuje na brak 68 tys. lekarzy różnych specjalizacji. Średnia liczba lekarzy na 1000 mieszkańców w Unii Europejskiej wynosi 3,6, natomiast w Polsce 2,4.

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 w wyniku zachorowań oraz kwarantanny przyczyniła się do pogłębienia występujących braków. Problem ten stanowi wyzwanie, a zarazem jest inspiracją dla świata nauki. Technika w medycynie daje nadzieję na nowe technologie, które powinny przyjść z pomocą człowiekowi – podkreślają partnerzy przedsięwzięcia w komunikacie.

 

 

Źródło: Evertiq