PATRONI ROBOTYKI:
 

WIADOMOŚCI EDUKACYJNE

2020-06-15 13:00

Roboty chętniej udzielają finansowania niż ludzie

Od początku roku banki zaostrzały kryteria przyznawania finansowania. Epidemia nie tylko nasiliła ten trend, ale i wydłużyła czas oczekiwania na decyzję. Coraz częściej wnioski o przyznanie finansowania rozpatrują automaty. Robią to nie tylko szybko - średni czas analizy sprawy zajmuje kilka sekund, ale i bezbłędnie. Mylą się tylko w 3% przypadków. Firmy z branży finansowej, które wcześniej zainwestowały w automatyczne systemy oceny ryzyka, podczas epidemii mogą działać normalnie i bez opóźnień.

Epidemia wydłużyła czas oczekiwania na pieniądze

Banki ankietowane przez NBP w I kwartale 2020 r. przyznały, że zaostrzyły kryteria udzielania kredytów krótko- i długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw (odpowiednio -30% i -31%) oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw (odpowiednio -47% i -33%). Epidemia ten trend tylko pogłębiła – pieniądze z banku jeszcze trudniej dostać, dłużej też czeka się na decyzję, o czym informowało w komunikatach kilka banków. Na II kwartał 2020 r. banki przewidywały zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie krótko- i długoterminowych kredytów dla dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, o skali największej od połowy 2009 r. (odpowiednio 57%, -55%, -82% i -77%). Żaden bank nie przewiduje łagodzenia polityki kredytowej.   

Wynika to nie tylko z ostrożności i ryzyka finansowania podczas niepewnej sytuacji gospodarczej, ale i dłuższego czasu potrzebnego na rozpatrywanie wniosku. W bankach zazwyczaj robią to analitycy – ludzie.

Część instytucji finansowych od lat jednak inwestuje w automatyczne systemy scoringowe (oceniające ryzyko związane z wspieranym podmiotem), które są zdecydowanie szybsze. Są też coraz doskonalsze w podejmowanych decyzjach.

- Od kilku już lat główny ciężar analizy kierowanych do nas wniosków o finansowanie spoczywa na maszynach. Ponieważ automaty robią to w oparciu o precyzyjnie zdefiniowane parametry, dzieje się to naturalnie bardzo szybko – w kilka sekund. W takim trybie finansujemy nawet duże wnioski na 100 tys. zł. Sztuczna inteligencja szybko się też uczy – z weryfikacji wszystkich decyzji o uruchomieniu środków podjętych w maju wynika, że tylko w 3% przypadków analityk (człowiek) zmienił decyzję podjętą przez maszynę i zablokował środki – mówi Piotr Więcek, FINEA, Dyrektor ds. Rozwoju i Bezpieczeństwa.

Źródło: brandscope, ceo.com.pl