PATRONI ROBOTYKI:
 

WIADOMOŚCI EDUKACYJNE

2015-02-09 12:10

Zrobotyzowane stanowisko do paletyzacji na Wydziale Logistyki Politechniki Rzeszowskiej

Uczelnie wyższe w Polsce w ostatnich latach bardzo mocno postawiły na innowacyjność i doposażanie swoich laboratoriów. Nie inaczej stało się na największej uczelni wyższej w województwie podkarpackim - Politechnice Rzeszowskiej. Od pewnego czasu działa tam w pełni funkcjonalne produkcyjnie stanowisko do paletyzacji oparte na robocie Kawasaki.

Wyzwanie

Z założenia każda uczelnia wyższa chciałaby mieć w swych szeregach absolwentów, którzy z dumą powiedzą w przyszłości, że taki a nie inny wybór uczelni i kierunku kształcenia dał solidne podstawy do dalszego rozwoju. Czynnikiem mającym na to wpływ jest niewątpliwie kadra dydaktyczna, która przekazuje tę wiedzę. Dodatkowo ważnym aspektem w nauce jest zaplecze laboratoryjne, dzięki któremu student nabywa umiejętności na praktycznych zajęciach. Politechnika Rzeszowska nieustannie i zgodnie z trendami w przemyśle powiększa swoje zaplecze, niejednokrotnie z pomocą nowatorskich rozwiązań czego przykładem jest zrobotyzowane stanowisko z robotem Kawasaki, które dostarczyła firma ASTOR. Zaawansowane stanowisko, którego sercem jest robot Kawasaki RS010N wraz z dwoma systemami wizyjnymi działa na Wydziale Logistyki. Zostało zaprojektowane z myślą o przyszłych pracownikach logistyki. Analizowane grafy oraz wskaźniki omawiane na wykładach i podczas ćwiczeń będzie można jeszcze dodatkowo zweryfikować, a przede wszystkim przetestować na fizycznym stanowisku. Możliwości konfiguracyjne stanowiska są na tyle rozbudowane, że istnieje możliwość zaprogramowania ponad 70 scenariuszy dotyczących sposobu, w jaki produkt ma być układany czy też depaletyzowany.

Realizacja 

Stanowiskiem zarządza nadrzędny sterownik PLC z wbudowanym panelem marki Horner APG – Xl7e. Sterownik ten komunikuje się z robotem oraz podrzędnymi napędami, a także uzyskuje informacje z dwóch kamer wizyjnych. Do sterownika możemy podłączyć kartę SD lub pendrive USB celem wgrania wytycznych mixingu produktów, poprzez przyporządkowanie kodu kreskowego do miejsca odkładczego.Do zrealizowania różnych scenariuszy wyposażono stanowisko w następujące elementy:

1. Transporter taśmowy wprowadzający detale do paletyzacji (prostopadłościany lub elementy okrągłe). Robot odnajduje je poprzez system wizyjny lokalizujący element do pobrania lub poprzez pneumatyczny zderzak pozycjonujący.
2. Stanowisko ze stołem obrotowym oraz kamerą do wyszukiwania kodów 1D lub 2D. Informacje z kamery pozwalają na odpowiednie sortowanie produktów.
3. Stanowiska rozładowcze – 2 niezależne stanowiska do odkładania detali. Możliwość konfiguracji pełnej palety lub pół palety.
4. Przekładki kartonowe – możliwość zaprogramowania stanowiska do układania elementów wraz z przekładkami kartonowymi (niezależnie od palety).
5. Miejsce buforowe – dla mixingu produktu. W przypadku, gdy niemożliwe jest zakończenie układania detali na palecie z powodu różnej wielkości pudełek, robot odkłada detal na miejsce buforowe, celem odbierania produktów cały czas dostarczanych do stanowiska. Gdy tylko staje się możliwe umieszczenie zaległego elementu, robot Kawasaki niezwłocznie przenosi buforowany detal na właściwe miejsce.

Korzyści

Stanowisko zrobotyzowane umieszczone zostało w wygrodzonej celi, w której znalazło się wiele podzespołów, dzięki którym można realizować różne scenariusze pracy stanowiska. Ich różnorodność pozwala na wykonanie wielu unikatowych ćwiczeń praktycznych. Daje to szeroki zakres możliwości prowadzenia zadań dydaktycznych i zróżnicowanych wyników do opracowania dla poszczególnych grup studenckich. „Współczesna logistyka wykorzystuje nowoczesne systemy, które ułatwiają i przyśpieszają proces załadunku. Jednym z przykładów takiego urządzenia jest robot, którego celem jest automatyczna paletyzacja i depaletyzacja oraz sortowanie różnych produktów wychodzących z produkcji firmy. Ma to pokazać jak wygląda ten proces, jaki jest szybki, jak jest wydajny i najważniejsza cecha – że system jest bezbłędny podczas sortowania” – opowiada w pełnym przekonaniu dr hab. inż. Mirosław Śmieszek z Katedry Metod Ilościowych. „Dla studentów będzie to na pewno doskonały przykład zastosowania środków automatyzacji w pracach logistycznych” – dodaje.

Autor: Krzysztof Barszczewski
Artykuł pochodzi z magazynu: Biuletyn Automatyki 

Źródło: www.astor.com.pl/biuletyn