PATRONI ROBOTYKI:
 

WIADOMOŚCI EDUKACYJNE

2017-12-05 11:18

XV Konferencja Roboty Medyczne

Zapraszamy do udziału w XV Konferencji Roboty Medyczne, która 8 grudnia br. zgromadzi w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu naukowców, projektantów, konstruktorów i użytkowników związanych z robotyką medyczną. To doroczne, unikatowe spotkanie jest okazją do wymiany wiedzy, rezultatów i doświadczeń związanych z tą prężnie rozwijającą się dyscypliną.

W tegorocznej konferencji Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii przedstawi wkład własny w realizację międzynarodowego projektu „INCITE Intelligent Catheters in Advanced Systems for Interventions” (2014 -2017), koordynowanego przez holenderską firmę Philips. W ramach projektu, Pracownia Biocybernetyki FRK, we współpracy z zespołem fizyków i inżynierów z Węgierskiej Akademii Nauk (EK MFA, 3D Silicon), pracowała nad systemem sterowania robota Robin Heart z zastosowaniem specjalnych mikro--czujników 3D, w skład którego weszły: narzędzie z dwoma sensorami, konsola z zadajnikiem ruchu oraz ramię robota Robin Heart. Wykonano również kilka modeli oryginalnych narzędzi mechatronicznych z czujnikami siły do stosowania ręcznego lub mocowania na ramieniu robota. Wykorzystanie innowacji sensorowej do sprzężenia siłowego robota Robin Heart umożliwić ma operatorowi subiektywne odczucie kontaktu instrumentu chirurgicznego z operowanymi tkankami. W trakcie konferencji przewidziane są pokazy tego rozwiązania oraz innych modeli robotów Robin Heart.


Przedstawiciele ośrodków naukowych w Poznaniu, Rzeszowie, Białymstoku, Warszawie, Wrocławiu, Tuttlingen (Niemcy) i Chicago (USA) przedstawią z kolei ciekawe rozwiązania robotyczne w zakresie sztucznych narządów, ratownictwa medycznego, rehabilitacji, diagnostyki i ortopedii. Odbędą się również dwie sesje kliniczne, podczas których połączymy się on-line z dr n. med. Markiem Zawadzkim z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, który przedstawi stan chirurgii robotowej w Polsce w roku 2017 oraz z prof. Sławomirem Marecikiem w Chicago, światowej sławy specjalistą operującym robotem da Vinci, który mówić będzie o zastosowaniu chirurgii robotowej w proktologii.


Jak co roku, autorzy prac prezentowanych podczas konferencji walczyć będą o Statuetkę Robina, którą jury konkursowe przyzna pracy najlepiej ocenionej pod względem nowatorstwa, oryginalności i rzetelności prowadzonych badań oraz wagi dla rozwoju zrobotyzowanych urządzeń stosowanych w medycynie.


Konferencja Roboty Medyczne, organizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej (International Society for Medical Robotics) i Fundację Rozwoju Kardiochirurgii, odbędzie się 8 grudnia br. i mięć będzie charakter otwarty.


Z kolei 9 grudnia br., odbędzie się w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii spotkanie zamknięte Akademii Sztuki Projektowania Robotów Medycznych (Akademia ISMR). Do udziału zaproszeni są aktywni uczestnicy konferencji, członkowie ISMR oraz specjaliści za zakresu komunikacji, etyki, sztuki użytkowej, przedsiębiorczości oraz wielu innych dyscyplin. Dyskutować będą na temat problemów, szans i zagrożeń związanych z rozwojem robotyki medycznej.


Serdecznie zapraszamy do udziału. Program i więcej informacji znajdziecie Państwo na: http://conference.medicalrobots.pl


Kontakt: dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat, Profesor IPS - Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej, Dyrektor Instytutu Protez Serca Fundacji - nawrat@frk.pl, 32/3735664, 607728664

Źródło: frk.pl