PATRONI ROBOTYKI:
 

WIADOMOŚCI EDUKACYJNE

2019-01-07 13:23

ABB promotorem technologii dla ochrony klimatu na COP24

Technologia jest kluczem do napędzania światowego rozwoju bez konsumowania zasobów Ziemi. To główne przesłanie, które ABB przekazuje na konferencji klimatycznej COP24, odbywającej się w dniach 2-14 grudnia 2018 roku w Katowicach.

COP24 gromadzi światowych liderów, którzy decydują o wdrożeniu środków mających na celu osiągnięcie celów klimatycznych. Na tegorocznej konferencji przedstawiciele ABB będą zachęcać do wczesnego i szybkiego wdrażania czystych technologii w celu zmniejszenia zużycia energii, a także dzielić się wiedzą i pomysłami na temat technologii niezbędnych do przeciwdziałania globalnemu ociepleniu.


Delegacja ABB, pod przewodnictwem dyrektora zarządzającego ABB w Polsce Pawła Łojszczyka, będzie przekonywać, że świat może w znacznym stopniu osiągnąć cel klimatyczny określony w Porozumieniu paryskim zawartym na COP21 w 2015 r., poprzez modernizację starzejącej się infrastruktury i wdrożenie już dostępnych technologii.


- Mamy już wiele technologii umożliwiających przejście na niskoemisyjny system energetyczny, poprawę wydajności i produktywności przemysłu oraz tworzenie zrównoważonych miast i systemów transportowych - mówi Paweł Łojszczyk. – Gdybyśmy potraktowali implementację tych technologii jako sprawę priorytetową, bylibyśmy znacznie bliżej osiągnięcia celu paryskiego, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do mniej niż dwóch stopni Celsjusza.


Możliwości ograniczenia zużycia energii
Największą szansą na zmniejszenie zużycia energii, jaką można wykorzystać w krótkim czasie, jest zastąpienie nieefektywnych silników elektrycznych nowszymi modelami, które są w stanie dostosować prędkość obrotową do obciążenia. Gdyby tego dokonać dla wszystkich 300 milionów obecnie eksploatowanych silników, całkowite globalne zużycie energii mogłoby zostać zredukowane o 10 procent, co odpowiada mocy prawie 300 elektrowni jądrowych. W większości przypadków nowe silniki zwrócą się w rozsądnych ramach czasowych dzięki niższym rachunkom za energię.
Kolejną kluczową kwestią, podnoszoną przez ABB podczas COP24 jest elektromobilność, której firma jest prekursorem w dziedzinie transportu kolejowego, morskiego, a ostatnio także drogowego, jako wiodący światowy dostawca stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, z ponad 8000 ładowarek zainstalowanych w 68 krajach. W przypadku sieci autobusowych ABB jest pionierem w zakresie rozwiązań „Opportunity Charging”, które oferują ładowanie dużej mocy poprzez automatyczne złącza dachowe. Przy typowym czasie ładowania wynoszącym 3-6 minut, system można łatwo włączyć do istniejących sieci autobusowych, instalując ładowarki w punktach końcowych i na przystankach pośrednich.


ABB w Polsce odgrywa ważną rolę w rozwoju i wytwarzaniu pionierskich technologii koncernu. W Polsce znajduje się jedno z Korporacyjnych Centrów Badawczych ABB, a firma zatrudnia w całym kraju około 8000 pracowników, z czego 2900 pracuje w 12 zakładach produkcyjnych. Urządzenia ABB są zainstalowane w niemal wszystkich kluczowych obiektach energetycznych w Polsce, w tym w głównych elementach krajowego systemu przesyłowego, jak również w dużych zakładach produkcyjnych i istotnej infrastrukturze kolejowej.


ABB bierze aktywny udział w konferencjach klimatycznych COP od 2015 roku, kiedy to podpisano Porozumienie paryskie. Ponad połowa globalnych przychodów firmy pochodzi z technologii, które bezpośrednio przeciwdziałają przyczynom zmian klimatycznych, a jej celem jest zwiększenie tego wkładu do 60 procent do 2020 roku. Zaangażowanie ABB w walkę ze zmianami klimatu obejmuje ograniczenie wpływu własnej działalności na środowisko naturalne – koncern postawił sobie za cel zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 40 procent do 2020 roku w stosunku do wartości z 2013 roku.


W Polsce i na całym świecie ABB wierzy, że inwestując w pionierskie technologie, możemy napędzać rozwój świata nie zużywając zasobów Ziemi.


ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) is a pioneering technology leader in power grids, electrification products, industrial automation and robotics and motion, serving customers in utilities, industry and transport & infrastructure globally. Continuing a history of innovation spanning more than 130 years, ABB today is writing the future of industrial digitalization with two clear value propositions: bringing electricity from any power plant to any plug and automating industries from natural resources to finished products. As title partner in ABB Formula E, the fully electric international FIA motorsport class, ABB is pushing the boundaries of e-mobility to contribute to a sustainable future. ABB operates in more than 100 countries with about 147,000 employees.

Źródło: new.abb.com/pl/ | Fot: Arch. ABB