PATRONI ROBOTYKI:
 

WIADOMOŚCI EDUKACYJNE

2019-05-21 08:12

Robotyzacja procesów biznesowych - na czym polega?

Biznes składa się z ciągłych procesów, które codziennie wpływają na Twoją firmę. Tempo ich wykonywania oraz dokładność maja duży wpływ na funkcjonowanie firmy. Zastanawiasz się jak te procesy usprawnić lub zautomatyzować? W takim razie robotyzacja procesów biznesowych powinna Cię zainteresować na stałe.

Robotyzacja procesów biznesowych (robotic process automation) tylko z nazwy może kojarzyć się z kinem sience-fiction lub fantastyką rodem z powieści Lema. Prawda jest zupełnie inna i polega na wdrożeniu w szeregi przedsiębiorstwa specjalistycznego oprogramowania, które pozwala zautomatyzować wiele monotonnych i powtarzalnych zadać, niosąc ze sobą wiele korzyści dla firmy i ich pracowników.


Jakie korzyści płyną z wdrożenia robotyzacji w firmie?


Robotyzacja procesów biznesowych to wiele korzyści, z których najważniejszymi są: znaczne przyspieszenie tempa pracy oraz bezbłędność wykonania procesu. Odpowiednio przygotowany program jest w stanie dużo szybciej wykonać zadanie oparte na powtarzalnych schematach niż człowiek. Jeżeli zadaniem pracownika jest zalogowanie się do skrzynki pocztowej, pobranie załączników, przygotowanie zamówienia i wysłanie go do magazynu, następnie wystawieniu faktury i przesłaniu jej do klienta, to robot (program) wykona to szybciej, sprawniej i o każdej porze dnia. Robotyzacja procesów biznesowych (robotic process automation)


Co robot może wykonać?


Odpowiednio zaprogramowany robot może bezbłędnie wykonywać m.in.:  • Samodzielnie loguje się do systemów informatycznych, które są używane w Twojej firmie.

  • Kopiuje, wkleja i wpisuje dane w odpowiednie programy, rubryki.

  • Wyodrębnia i przetwarza treści i dane z dokumentów, plików PDF, wiadomości e-mail, formularzy.

  • Przenosi pliki poruszając się pomiędzy folderami i katalogami.

  • Generuje raporty, składa zamówienia, zmienia stany magazynowe.

  • Wysyła e-maile, informuje pracowników o wykonanych zadaniach, powtarza proces po zamknięciu poprzedniego.

  • Pobiera informacje z wewnętrznych systemów oraz zewnętrznych źródeł danych.


Jak przygotować robota do pracy w firmie?


Przygotowanie do pracy „wirtualnego pracownika” nie różni się bardzo od wdrożenia zwykłego pracownika w swoje obowiązki. Pierwszym i bardzo ważnym etapem jest „nauczenie” robota wykonywania czynności, które chcemy zautomatyzować. Wskazujemy krok po kroku miejsca logowania, przekazujemy hasła dostępowe, określamy jakie dane powinien przetwarzać oraz co z nimi ma wykonać. W odróżnieniu od człowieka, cyfrowy pracownik zapamięta wszystko za pierwszym razem i nigdy nie zapyta: przepraszam, jak to się robiło?


Robotyzacja procesów biznesowych to duża oszczędność czasu, robot może wykonywać powierzone mu zadania 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dobrze zrobotyzowany proces wyklucza także ryzyko jakiejkolwiek pomyłki, co oczywiście zdarza się człowiekowi.


Robotic Process Automation niesie za sobą zupełnie nowe możliwości w biznesie, usprawnienie procesów idące w parze z bezbłędnością jego przeprowadzenia to korzyść dla każdego przedsiębiorstwa. Robotyzacja nabiera jeszcze większego znaczenia w przypadku problemów na rynku pracy. Wprowadzenie robota daje możliwość odciążenia pracownika z zadań monotonnych, powtarzalnych, pozwalając zaangażować go w ważniejsze procesy firmy.


 

Źródło: brandsit