PATRONI ROBOTYKI:
 

KONSTRUKCJE

Mobilny robot gąsienicowy do inspekcji zbiorników z cieczą
Data: 2014-10-30 13:53
Inspekcja zbiorników z cieczą jest ważnym aspektem eksploatacji sieci wodociągowych ze względu na konieczność utrzymania w dobrym stanie technicznym ścian i dna zbiorników. Zastosowanie robota pozwala na ograniczenie kosztów, gdyż operacje analizy stanu technicznego mogą być prowadzone podczas eksploatacji, bez konieczności opróżniania zbiorników. Robot inspekcyjny posiada Sonar Tritech Eclipse 3D przeznaczony do tworzenia modeli trójwymiarowych przestrzeni podwodnych lub zamiennie pompę zanurzeniową, służącą do oczyszczania dna zbiorników z osadu.

Efektem zastosowania mechatronicznego procesu projektowego jest prototyp robota gąsienicowego przeznaczonego do inspekcji zbiorników z cieczą. Proces składał się z projektowania równoległego: mechaniki w oprogramowania CAD (Rysunek 2), symulacji komputerowych, układów elektronicznych oraz oprogramowania.

Robot może pracować na głębokościach do 30 m pod wodą. Dzięki zastosowaniu płyty montażowej w łatwy sposób możemy zmienić oprzyrządowanie robota i zainstalować pompę zaopatrzoną w zgarniacz lub szczotkę, które pozwalają w łatwy sposób oczyścić dna zbiornika (Rysunek 3). Robot wykonany jest ze stali nierdzewnej oraz z aluminium, co pozwala na zastosowanie go w zbiornikach z wodą pitną.

Dodatkowe informacje: tburatow@agh.edu.pl, mcisz@agh.edu.pl

Katedra Robotyki i Mechatroniki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, budynek D1, 30-059 Kraków
tel: +48 12-617-31 16

Rysunek 1. Prototyp robota z sonarem Tritech Eclipse 3D
Rysunek 2. Model CAD 3D robota z sonarem Tritech Eclipse
Rysunek 3. Prototyp robota z pompą zanurzeniową i zgarniaczem do oczyszczania dna zbiorników

Źródło: Katedra Robotyki i Mechatroniki