PATRONI ROBOTYKI:
 

NOWINKI TECHNICZNE

2017-12-05 11:48

Dobry uczeń

Naukowcy z Rice University opracowali sposób uczenia robotów trajektorii ruchu poprzez pojedyncze, delikatne pchnięcie. Ich metoda opiera się na algorytmach, które pozwalają robotom nie tylko na odpowiedzenie na ludzki dotyk w danym momencie, ale również na zmienienie trajektorii w oparciu o ten sygnał.

"Załóżmy iż robot posiada plan trajektorii przyszłego ruchu - opisuje on jak robot myśli, iż powinien się zachować przy tym zadaniu," mówi absolwent Rice University, Dylan Losley. "Wprowadziliśmy algorytm działający w czasie rzeczywisty, który zmodyfikował przyszłą trajektorię robota."

Zazwyczaj kiedy roboty są programowane, aby odpowiadać na fizyczny kontakt ze strony człowieka, wpływ na ich ruch jest jedynie tymczasowy, ponieważ krótko później robot powinien wrócić na swoją dawną trajektorię. Przy użyciu algorytmów z zespołu Rice, roboty modyfikował całą dalszą trajektorię w oparciu o wektor nadany przez człowieka. "Poprzez przeplanowywanie zamierzonej trajektorii robota po każdej nowej obserwacji, robot był w stanie odpowiadać zachowaniem, które zgadzało się z preferencjami badaczy," mówi Losey.

Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami algorytmu na materiale wideo poniżej. Można tam zobaczyć porównanie trybu impedancyjnego, stosowanego zazwyczaj, oraz algorytmu z Rice University. "Zmiana paradygmatu w tym przypadku jest o tyle istotna, iż robot w tym przypadku nie traktuje człowieka jako chwilowego zakłócenia, lecz jako racjonalnie myślące istnianie, które wchodzi w interakcję z robotem w ściśle określonym celu," zwieńcza Dylan Losey.

Badanie to zostało opublikowane na IEEE Transactions on Robotics.

Źródło: engadget.com