PATRONI ROBOTYKI:
 

PLACÓWKI

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Siedziba: Łomża
Adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
ul. Akademicka 14
18-400 Łomża
Telefon:
(86) 215 59 53, (86) 215 59 59
Fax:
(86) 215 66 01
Strona www:
www.pwsip.edu.pl
E-mail:
-
OPIS
Kierunek: Automatyka i robotyka


Opis:

Studia stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne (płatne) trwają siedem semestrów.
Studia niestacjonarne odbywają się w systemie zjazdowym (piątki, soboty niedziele,
co dwa tygodnie).
Kierunek realizowany jest w PWSIiP w Łomży od 2008 r.

Cel studiów

- zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie projektowania, administrowania i serwisowania zarówno zautomatyzowanych stanowisk, jak i pełnych linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach
- nabycie umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego w ramach użytkowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego
- nabycie umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem obcym
- zdobycie wiedzy pozwalającej kontynuować naukę na studiach II stopnia

Co zyskujesz na studiach

- zdolność projektowania, wdrażania i administrowania programowalnymi układami
sterowania
- umiejętność opracowania własnych aplikacji programowania i sterowników logicznych
- możliwość zdobycia umiejętności w zakresie opracowywania układów sieci komputerowych
- zdolność dokonywania implementacji układów sterowania do procesów prowadzonych
manualnie
- umiejętność projektowania systemów sterowania i systemów wspomagania decyzji
- sprawność w opracowywaniu i użytkowaniu aplikacji komputerowych umożliwiających gromadzenie i analizowanie danych produkcyjno-eksploatacyjnych
- przygotowanie do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki
i robotyki w rożnych zastosowaniach
- dobrą znajomość języka angielskiego wykorzystywanego w informatyce i automatyce
- przygotowanie do pracy w zespole
- wiedzę umożliwiającą podjęcie studiów II stopnia

Kim możesz być po studiach

- pracownikiem wszystkich firm wykorzystujących elementy automatyki przemysłowej
- projektantem systemów automatycznego sterowania
- programistą sterowników przemysłowych
- pracownikiem działów, w których wymagana jest wiedza z zakresu nowoczesnych technik
komputerowych

Istotne i interesujące

Kierunek Automatyka i Robotyka znajduje się na ministerialnej liście kierunków zamawianych - najlepsi studenci mogą otrzymywać wysokie stypendia przez cały okres studiów; otrzymanie specjalnego stypendium nie wyklucza możliwości ubiegania się o stypendia innego rodzaju.
Wszyscy studenci mogą uzyskać uprawnienia do pracy z elektrycznością do 1kV (certyfikat SEP).
Specjalność wybiera się już po II semestrze.
Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych.
Jakość kształcenia zapewnia znakomita kadra naukowa: 10 samodzielnych pracowników naukowych - profesorów i doktorów habilitowanych, 6 doktorów inżynierów, 4 doktorów i 3 magistrów, oraz w współpraca z Politechniką Białostocką.
Studenci mają szanse brać udział w prowadzonych przez Instytut badaniach naukowych.
W trakcie studiów można zdobyć certyfikat Akademii sieci CISCO.
W ramach programu LLP-Erasmus część studiów można odbyć w uczelniach zagranicznych.
Działający w Uczelni Klub Uczelniany AZS daje możliwość uprawiania sportu na poziomie rekreacyjnym i wyczynowym.
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: