PATRONI ROBOTYKI:
 

PLACÓWKI

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Siedziba: Gdynia
Adres:
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
inż. J. Śmidowicza 69
81-103 Gdynia
Telefon:
(58) 626 27 35, (58) 626 25 25
Fax:
(58) 626 29 96
Strona www:
www.amw.gdynia.pl
E-mail:
-
OPIS
Kierunek: Automatyka i robotyka


Opis:

Studia na kierunku Automatyka i Robotyka uruchomione będą od r.a. 2008/2009. Uprawnienia do prowadzenia tego kierunku studiów Wydział Mechaniczno-Elektryczny uzyskał uchwałą Państwowej Komisji Akredytacyjnej z 24 kwietnia 2008 roku.

Podstawowym założeniem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy z przedmiotów ogólnych i kierunkowych zgodnej z wymaganiami określonymi w standardzie nauczania MNiSW oraz w zakresie specjalistycznym zgodnej z prawidłami zawartymi w przepisach konwencji STCW. Kształtowanie sylwetek absolwentów następuje w trzech fazach kształcenia. W pierwszej fazie studenci uzyskują przygotowanie w zakresie przedmiotów ogólnych, języków obcych, matematyki i fizyki. W drugiej uzyskują wiedzę podstawową w zakresie przedmiotów kierunkowych: elektrotechniki, elektroniki, informatyki, mechaniki, podstaw automatyki i robotyki, teorii sterowania, techniki cyfrowej i mikroprocesorowej. W trzeciej następuje ostateczne ukształtowanie wiedzy i umiejętności studentów jako przyszłych specjalistów - inżynierów elektroautomatyków okrętowych.

Absolwenci są przygotowani do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w zastosowaniach morskich. Wyposażeni są w nowoczesną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne dające możliwość podjęcia pracy na różnych stanowiskach w instytucjach resortu obrony narodowej, przemyśle zbrojeniowym i okrętowym, a także w innych dziedzinach gospodarki.

Studia pierwszego stopnia na kierunku automatyka i robotyka trwają
7 semestrów i kończą się obroną pracy inżynierskiej.

________________________________________________________

Kierunek: Mechatronika
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: