PATRONI ROBOTYKI:
 

PLACÓWKI

Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku
Siedziba: Bielsko-Biała
Adres:
Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku
Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Telefon:
(33) 827 93 49 lub 50
Fax:
(33) 827 93 55
Strona www:
info.ath.bielsko.pl
E-mail:
-
OPIS
Wydział: Budowy maszyn i informatyki
Kierunek: Automatyka i robotyka


Opis:

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 3,5 letnie - inżynierskie:

specjalności:
- automatyka elektrotechniczna i systemy informatyczno-pomiarowe
- mechatronika i robotyka
- automatyka i sterowanie w pojazdach samochodowych

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia 4 letnie - inżynierskie:

specjalności:
- automatyka elektrotechniczna i systemy informatyczno-pomiarowe
- mechatronika i robotyka
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: