PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY

ADAM-6017 - Moduł pomiarowy 8 wejść analogowych z obsługą Modbus/TCP
Producent: Advantech
Na rynku od:
-

Firma zgłaszająca:
Elmark Automatyka Sp. z o.o.

Data zgłoszenia:
2013-10-29 11:29

Kontakt:
Elmark Automatyka Sp. z o.o.
Niemcewicza 76
05-075 Warszawa-Wesoła
tel.: 022 773-79-37
fax: 022 773-79-36
www.elmark.com.pl
elmark@elmark.com.pl
OPIS
Moduł ADAM-6017 jeden z najpopularniejszych modeli wejść analogowych w serii ADAM-6000 firmy Advantech. Osiem różnicowych wejść o rozdzielczości 16-u bitów pozwala na pomiar wielkości analogowych w standardzie napięciowym (+/-150mV, +/-500mV, +/-1V, +/-5V, +/-10V) oraz prądowym (0÷20mA, 4÷20mA). Moduł został dodatkowo wyposażony w dwa wyjścia cyfrowe, które wykorzystane mogą zostać jako standardowe sygnały wyjściowe, lub jako sprzętowe sygnalizatory przekroczeń stanów alarmowych max/min przypisane do wybranego kanału analogowego. Podobnie jak wszystkie moduły tej serii ADAM-6017 przystosowany jest do montażu na szynie DIN lub naściennego, oraz zasilania napięciem stałym w zakresie 10÷30VDC. Komunikacja jednostki nadrzędnej (komputera, sterownika itd.) z modułem odbywa się z wykorzystaniem standardowego protokołu Modbus/TCP.
Funkcjonalność modułu pomiarowego ADAM-6017 znacznie wykracza poza jedynie pomiar wartości analogowych. Poza aktualnymi wartościami na poszczególnych kanałach pomiarowych, zwracanymi w rejestrach 40001÷40008, mamy dostęp do:

- wartości średniej liczonej jako średnia arytmetyczna wartości kanałów wskazanych przy konfiguracji modułu
- wartości maksymalnej dla danego kanału pomiarowego, z możliwością jej zresetowania
- wartości minimalnej dla danego kanału pomiarowego, z możliwością jej zresetowania
- wskaźnika HiAlmFlag czyli przekroczenia progowej wartości maksymalnej (wskazanej przy konfiguracji modułu)
- wskaźnika LoAlmFlag czyli przekroczenia progowej wartości minimalnej (wskazanej przy konfiguracji modułu)

Tę bogatą funkcjonalność modułu rozszerza jeszcze dodatkowo implementacja funkcji P2P i GCL. Funkcja P2P (Peer-To-Peer) umożliwiająca przenoszenie sygnałów i stanów logicznych za pośrednictwem sieci Ethernet. Algorytmy GCL (Graphic Condition Logic) pozwalają na tworzenie prostych funkcji sterujących w ramach których można zdefiniować do 16 reguł łączących wewnętrzną logikę z sygnałami I/O.

Przy okazji polecamy Państwa uwadze także pozostałe moduły I/O serii ADAM-6000:
https://www.elmark.com.pl/producenci/sklep/advantech-seria-adam-6000
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: