PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY

Mieszalniki do kontenerów
Producent: Teknomatik
Na rynku od:
2011

Firma zgłaszająca:
Teknomatik sc

Data zgłoszenia:
2014-03-09 08:55

Kontakt:
Teknomatik sc
Czajkowskiego 15
43-300 Bielsko Biała
tel.: 33 30 70 570
www.teknomatik.pl
info@teknomatik.pl
OPIS
Mieszalniki do kontenerów przeznaczone są do mieszania i homogenizacji płynów w zbiornikach IBC i pojemności 1000L


- Mieszadło rozkładane wykonane ze stali nierdzewnej, z atestem do spożywki.
- Urządzenie posiada uchwyty do przenoszenia ręcznego lub za pomocą wózka widłowego.
- Przeznaczone do kontenerów z otworem min Dn150 lub większym.
- Napęd mieszadła stanowi silnik elektryczny 230/400V lub pneumatyczny.
- Obroty mieszadła i moc silnika dobierana indywidualnie w zależności od mieszanych płynów
- Mieszalniki elektryczne dla płynów o lepkości do 10 000 mPas
- Możliwość regulacji prędkości falownikiem
- Mieszalniki pneumatyczne do lepkości 5 000 mPas
- Możliwe wykonanie przeciwwybuchowe ATEX dla strefy 1. Mieszalniki elektryczne EX budowane z udziałem Jednostki Notyfikowanej.
- Urządzenie posiada CE, deklaracje zgodności WE, oraz instrukcje obsługi,
- Mieszalniki pasują do kontenerów większości producentów, w tym Schütz, Sotralentz, Ecobulk, Sotralentz, Van Leer Werts.

Zastosowania:
Przemysł chemiczny,
Barwniki i pigmenty,
Kleje
Zawiesiny,
Artykuły spożywcze i napoje
Farby i lakiery
Przemysł kosmetyczny

Więcej informacji: http://www.teknomatik.pl/mieszalnikIBC.html
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: