PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY

ABB - IRB 2400
Producent: ABB
Na rynku od:
-

Firma zgłaszająca:
ABB Sp. z o.o.

Data zgłoszenia:
2014-05-20 15:18

Kontakt:
ABB Sp. z o.o.
Żegańska 1
04-713 Warszawa
tel.: +48 22 22 02 320
www.abb.pl/robotics
robotyka.sprzedaz@pl.abb.com
OPIS
Najpopularniejszy robot przemysłowy

Dostępność różnych wersji i najwyższa dokładność działania robota IRB 2400 zapewniają doskonałe rezultaty w zastosowaniach do manipulowania i przenoszenia materiałów, obsługi maszyn i w wielu innych procesach produkcyjnych. Robot IRB 2400 umożliwia zwiększenie produkcji, skracanie czasów cykli roboczych i przyspieszenie dostawy gotowego wyrobu.

Niezawodny - wysoki stopień wykorzystania produkcyjnego
IRB 2400 jest obecnie najpopularniejszym na świecie robotem przemysłowym. Dzięki solidnej konstrukcji wykorzystującej minimalną liczbę części, robot ten charakteryzuje się wysoką niezawodnością i wydłuzonymi okresami pomiędzy przeglądami.

Szybki - krótkie czasy cyklu pracy
Dzięki opracowanej przez ABB unikalnej technice sterowania, ruchy robota są optymalizowane pod kątem przyspieszeń i dynamiki hamowania, czego wynikiem jest skrócenie czasu cyklu do minimum.

Dokładny - wysoka jakość wszystkich części
Najlepszy w swojej klasie pod względem dokładności odtwarzania trajektorii i powtarzalności pozycjonowań (RP = 0,06 mm).

Solidny - maksymalne wykorzystanie
Maksymalny udźwig: od 7 kg do 20 kg w zależności od opcji. Maksymalny zasięg: 1,810 m.

Wytrzymały - do zastosowań w trudnych warunkach produkcyjnych
Stopień ochrony IP 67, a opcjonalnie: - możliwość czyszczenia parą oraz dostosowanie do pracy w pomieszczeniu czystym (klasa 100) lub w odlewni (wersja Foundry Plus).

Uniwersalny - łatwa integracja w środowisku pracy i wysoka sprawność produkcyjna
Każdy model można zainstalować w położeniu odwróconym.
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: