PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY

ABB - IRB 6650S
Producent: ABB
Na rynku od:
-

Firma zgłaszająca:
ABB Sp. z o.o.

Data zgłoszenia:
2014-05-20 15:32

Kontakt:
ABB Sp. z o.o.
Żegańska 1
04-713 Warszawa
tel.: +48 22 22 02 320
www.abb.pl/robotics
robotyka.sprzedaz@pl.abb.com
OPIS
IRB 6650S jest robotem półkowym z rodziny robotów o największych udźwigach, charakteryzującym się niesłychanie dużą przestrzenią roboczą. Pozbawiony prostowodu IRB 6650S może wykonywać ruchy w pionie i w, poziomie w pełnym zakresie oraz ma zwiększone zasięgi do przodu i w dół. Otwiera to nowe możliwości wykorzystania funkcjonalności robota w wielu zastosowaniach.

Niezawodny - wysoki stopień wykorzystania produkcyjnego
Wbudowany system informacji serwisowej (SIS) monitoruje ruchy i obciążenie manipulatora oraz samoczynnie optymalizuje wymagania obsługi serwisowej.

Bezpieczeństwo - bezpieczna inwestycja
Istotnym zagadnieniem przy instalowaniu i w eksploatacji robotów o udźwigu do 200 kg jest zapewnienie bezpieczeństwa obsługi, z jednoczesnym zabezpieczeniem zarówno robota jak i urządzeń instalacji przed uszkodzeniem w razie nieprawidłowego zadziałania robota. Mając to na uwadze, system wyposażano w szereg zabezpieczeń aktywnych i pasywnych.

Szybki - krótkie czasy cyklu
Dzięki opracowanej przez ABB unikalnej technice sterowania, ruchy robota są optymalizowane pod kątem przyspieszeń i dynamiki hamowania, czego wynikiem jest skrócenie czasu cyklu do minimum.

Dokładny- wysoka jakość wszystkich części
Jest to robot najlepszy w swojej klasie pod względem dokładności odtwarzania trajektorii i powtarzalności pozycjonowania (RP = 0,11 mm).

Solidny - maksymalne wykorzystanie
Dostępne są roboty o dwóch wersjach udźwigu i zasięgu: 125 kg / 3,0 m i 200 kg / 3,5 m.

Wytrzymały - do zastosowań w trudnych warunkach produkcyjnych
W wersji Foundry Plus (przeznaczonej dla odlewni) roboty mają w całości stopień ochrony IP67 i można je czyścić parą pod wysokim ciśnieniem, co predestynuje je do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia. Robot dostępny jest również w wersji dla pomieszczeń czystych (klasa 100).

Uniwersalny - łatwa integracja w środowisku pracy i wysoka sprawność produkcyjna
Kilka wariantów przedłużek górnego ramienia oraz różne moduły nadgarstka umożliwiają indywidualne dopasowanie robota do każdego procesu. Funkcja odchylenia do tyłu znacząco powiększa przestrzeń roboczą, co ma duże znaczenie zwłaszcza w instalacjach tego robota w zagęszczonych liniach produkcyjnych.
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: