PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY

ABB - IRB 6620
Producent: ABB
Na rynku od:
-

Firma zgłaszająca:
ABB Sp. z o.o.

Data zgłoszenia:
2014-05-21 09:20

Kontakt:
ABB Sp. z o.o.
Żegańska 1
04-713 Warszawa
tel.: +48 22 22 02 320
www.abb.pl/robotics
robotyka.sprzedaz@pl.abb.com
OPIS
Zwinna zgrzewarka punktowa

Robota IRB 6620 opracowano we współpracy z naszymi największymi odbiorcami z sektora motoryzacji, dzieki, czemu posiada on szereg istotnych zalet, takich jak zwartość i relatywnie niewielkie rozmiary oraz duża zwinność i ruchliwość, które dopełniają listę takich tradycyjnych atrybutów robotów ABB, jak odporność na kolizje i niskie koszty utrzymania. Roboty te mogą być instalowane jako podłogowe, półkowe, w pozycji odwróconej i w nachyleniu.

Zwinne - duży zasięg w pionie
Robot może pracować w niestandardowych położeniach roboczych. IRB 6620 nie posiada cylindra równoważącego, dzięki czemu jest on mniejszy i sprawniejszy ruchowo.

Kompaktowy - większa liczba robotów na linii
Kompaktowa konstrukcja umożliwia zainstalowanie większej liczby robotów w gęsto upakowanych liniach produkcyjnych w fabrykach samochodów. Przyczynia się to do skracania czasów cykli, ponieważ możliwe staje się jednoczesne wykonywanie wielu operacji.

Niezawodny - wysoki stopień wykorzystania produkcyjnego
Wbudowany system informacji serwisowej (SIS) monitoruje ruchy i obciążenie maszyny orazi samoczynnie optymalizuje wymagania związane z przeglądami i obsługą serwisową.

Robot IRB 6620 posiada dodatkowe cechy przedłużające okres jego eksploatacji i zmniejszające zapotrzebowanie na konserwację, szczególnie uwzględniające operację zgrzewania punktowego, m.in. Smooth Wrist zmniejszający kolizje i zużycie okablowania użytkownika.

Szybki - krótkie czasy cyklu
Dzięki opracowanej przez ABB unikalnej technice sterowania, ruchy robota są optymalizowane pod kątem przyspieszeń i dynamiki hamowania, czego wynikiem jest skrócenie czasu cyklu do minimum.

Solidny - maksymalne wykorzystanie
Udźwig i zasięg: 150 kg i 2,2 m. Robot może manipulować nie tylko częściami ciężkimi, ale również przedmiotami o znacznych gabarytach, gdyż lepiej niż jego konkurencja radzi sobie z większymi momentami bezwładności.

Wytrzymały - konstrukcja odporna na kolizje
Opcjonalna funkcja programowa wykrywania kolizji bez przerwy monitoruje stan obciążenia silników robota i natychmiast reaguje na nagłe zmiany, przez co zmniejsza prawie o 70% obciążenia udarowe. Specjalnie zaprojektowane przekładnie robota IRB 6620 są elastyczne w stanach udarowych, co znacznie zmniejsza zakres szkód powstających w razie kolizji.

Uniwersalny - cztery roboty w jednym
Model IRB 6620 jest najbardziej wszechstronnym z dużych robotów dostępnych na rynku. Można go zainstalować w czterech położeniach:
na podłodze - może pracować sięgając ponad 1,1 m poniżej poziomu swojego posadowienia,
w pozycji nachylonej - do 15° nachylenia,
na półce - odpowiedni do pracy na górnym poziomie w dwuwarstwowych instalacjach w przemyśle samochodowym,
w pozycji odwróconej - przy zachowaniu pełnego zasięgu i udźwigu.
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: