PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY

ABB - IRB 5500 - FlexPainter
Producent: ABB
Na rynku od:
-

Firma zgłaszająca:
ABB Sp. z o.o.

Data zgłoszenia:
2014-05-21 09:33

Kontakt:
ABB Sp. z o.o.
Żegańska 1
04-713 Warszawa
tel.: +48 22 22 02 320
www.abb.pl/robotics
robotyka.sprzedaz@pl.abb.com
OPIS
Naścienny robot FlexPainter IRB 5500, dzięki swojej unikalnej konstrukcji i konfiguracji charakteryzuje się największą i najbardziej elastyczną przestrzenią roboczą ze wszystkich robotów używanych do do malowania zewnętrznych powierzchni nadwozi pojazdów.

Dzięki temu dwa roboty FlexPainter IRB 5500s mogą realizować zadania, dla których dotychczas konieczne było zastosowanie czterech robotów malarskich. Obniża to zarówno nakłady początkowe jak i koszty eksploatacyjne, przyspiesza instalowanie, wydłuża czas wykorzystania produkcyjnego oraz zwiększa niezawodność.

Robot FlexPainter IRB 5500 opracowano specjalnie do współpracy z wydajnym systemem kaset ABB FlexBell (CBS), dzięki któremu straty materiału podczas zmiany koloru są znikome. Jest to najlepsze rozwiązanie do malowania nieseryjnego i do malowania wielokolorowego.

Korzyści
Szybszy zwrot nakładów na inwestycje
Poprawa ogólnej niezawodności całego systemu automatyki
Poprawa zdolności przystosowania do nowych procesów i nowych modeli pojazdów
Zmniejszenie wymiarów zrobotyzowanych kabin malarskich i ograniczenie ich wpływu na środowisko
Mniejsza długość i szerokość kabiny malarskiej
Mniejsza objętość powietrza zużywanego do wentylacji
Niższy poziom emisji z otworów wylotowych kabiny
Wydajniejsze programowanie robota pod względem czasu i liczby zatrudnionych programistów
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: