PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY

Więcej wyjść w sterownikach PCD1.M2
Producent: Saia Burgess Controls
Na rynku od:
-

Firma zgłaszająca:
SABUR Sp. z o.o.

Data zgłoszenia:
2014-07-03 10:48

Kontakt:
SABUR Sp. z o.o.
Puławska 303
02-785 Warszawa
tel.: 22 549 43 53
fax: 22 549 43 50
www.sabur.com.pl
sabur@sabur.com.pl
OPIS
Nowe moduły wyjść analogowych PCD7.W600 firmy Saia-Burgess Controls pozwalają na rozszerzenie liczby wyjść w sterownikach rodziny PCD1.M2xx0, E-Controllerach i PCD1.Room.
Moduły zawierają 4 wejścia analogowe 0 ... +10 V z 12-bitową rozdzielczością i są montowane w slocie A jednostki centralnej (w miejscu przeznaczonym dotychczas na moduły komunikacyjne serii PCD7.F1xxS).

Dzięki wykorzystaniu PCD7.W600 wzrasta zakres zastosowań sterowników PCD1.M2xxx i PCD1.Room, również E-Controller może od tej pory zawierać 4 wyjścia. Zwiększona elastyczność i wydajność wejść/wyjść pozwala teraz niewielkim sterownikom rodziny PCD1 realizować konfiguracje zbliżone do sterowników serii PCS1.
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: