PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY

igus: Przewody chainflex do robotów, skręcane
Producent: igus Sp. z o.o.
Na rynku od:
-

Firma zgłaszająca:
igus Sp. z o.o.

Data zgłoszenia:
2014-07-15 11:42

Kontakt:
igus Sp. z o.o.
Działkowa 121C
02-234 Warszawa
tel.: 22 863 57 70
fax: 22 863 61 69
www.igus.pl
info@igus.pl
OPIS
Nawet dość skomplikowane sekwencje ruchów w zastosowaniach przemysłowych wymagają elastycznych przewodów skrętnych lub trójwymiarowych o długiej żywotności podobnych do klasycznych przewodów chainflex do stosowania w liniowych systemach prowadników kablowych.

Materiały, z których wykonane są żyły, linki, ekrany i osłony muszą kompensować zarówno istotne zmiany w obciążeniu zginania, jak i zmiany w średnicy związane z ruchem skrętnym. Do tego celu w przewodach chainflex do robotów używane są różne "miękkie" elementy strukturalne, np. włókna rayon, elementy z PTFE lub elementy wypełnienia, które absorbują siły skręcania.

Plecione ekrany przewodów skrętnych podlegają szczególnym wymaganiom. Wybierane są struktury zoptymalizowane pod względem skręcania, które są w stanie wykonać niezbędne ruchy kompensacyjne dzięki cienkiej folii ślizgowej z PTFE.

W przypadku skręcanych przewodów magistralowych, charakterystyka transmisji taka jak tłumienie, zakres obciążeń i jakość sygnału musi mieścić się w wąskim zakresie tolerancji przez cały okres użytkowania. Cel ten jest osiągany dzięki użyciu materiałów izolacyjnych oraz mechanicznych elementów tłumiących szczególnie zoptymalizowanych pod względem skręcania przy zachowaniu właściwych wartości obciążeń.

Mieszanka PUR wysoce odporna na ścieranie, pozbawiona halogenu i odporna na ogień, z której wykonane są osłony przewodów silnikowych, hybrydowych/sterowania oraz przewodów magistrali chroni zoptymalizowane pod względem skręcania elementy linkowe przed potencjalnym uszkodzeniem. Mieszanka TPE wysoce odporna na ścieranie i pozbawiona halogenu, z której wykonane są osłony spełnia szczególne wymogi dotyczące skrętnych przewodów światłowodowych i pojedynczych żył, a także chroni elementy linkowe.

W odróżnieniu od przewodów do stosowania w liniowych systemach prowadników kablowych mechaniczne obciążenie tych przewodów wynika z połączenia sił zginania, skręcania i siły odśrodkowej, którego nie można na ogół określić z wyprzedzeniem ani zbadać w trakcie pracy przy pomocy urządzeń pomiarowych. Z tego powodu, w odróżnieniu od sytuacji istniejącej przy zastosowaniu liniowych prowadników kablowych, nie można jednoznacznie określić, czy dany przewód będzie nadawał się do użycia.

Aby jednak umożliwić ocenę opartą na rozsądnych i porównywalnych wynikach testów, ustanowiono "standard testów skrętności" igus.

Zgodnie z tym standardem wszystkie przewody chainflex ROBOT dla prowadników kablowych triflex R są skręcane na stałym odcinku o długości jednego metra pod kątem +/- 180° co najmniej 3 miliony razy.

Dodatkowo test ten wykonywany jest na ławce testowej o prowadniku o długości około 2500 mm o kącie skręcania 270° przy skrajnym obciążeniu siłą odśrodkową i silnych podmuchach jak te, wytwarzane przez roboty przemysłowe.

Wszystkie standardowe bezekranowe, zwiększające wytrzymałość wytłaczane przewody sterowania chainflex z serii CF5, CF77.UL.D i CF 9 odpowiadają opisanemu powyżej standardowi igus i posiadają dopuszczenie do pracy w zastosowaniach skrętnych o kącie 90° na 1 m długości przewodu.

Obecnie w ofercie znajdują się następujące typy skrętnych przewodów CF ROBOT:

Przewody hybrydowe/sterowania
Przewody zasilania/serwo
Przewody magistrali/danych
Przewody światłowodowe

Możemy również zaoferować przewody chainflex ROBOT wyposażone w wybrane przez klienta łączniki wtykowe jako produkty readycable lub gotowe do montażu produkty readychain.
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: