PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY

neutralizator (dejonizator), elektroda ostrzowa JO96/x/L
Producent: Miziak
Na rynku od:
1993

Firma zgłaszająca:
P.P.U.H. MiZiAK

Data zgłoszenia:
2014-11-29 18:42

Kontakt:
P.P.U.H. MiZiAK
ul.T.B.Żeleńskiego 17/35
95-100 Zgierz
tel.: 506156051
fax: 422782086
www.miziak.zgierz.eu
miziak@zgierz.eu
OPIS
Elektroda ostrzowa JO96/x/L

stanowi element zespołu przeznaczonego do aktywnej neutralizacji nadmiarowych ładunków elektrostatycznych. Elektroda przystosowana jest do współpracy z zasilaczem wysokiego napięcia TZWN-05.
Po podaniu wysokiego napięcia, w pobliżu szpilek elektrody powstaje silne pole elektryczne. Powoduje ono intensywną jonizację cząsteczek powietrza. Pod wpływem działania sił elektrostatycznych naelektryzowany materiał, znajdujący się w pobliżu elektrody, przyciąga odpowiednie jony, co powoduje neutralizację jego ładunku.

typ ......................... JO96/x/L
napięcie zasilania ..... 7kVac, 1,2kHz
długość elektrody ..... 100 - 1900 mm
praca ...................... ciągła
szer x wys x dług ..... 23x23x(L+50)mm
masa ...................... 0,65kg/m
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: