PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY

Sterownik do węzłów cieplnych
Producent: Saia Burgess Controls
Na rynku od:
-

Firma zgłaszająca:
SABUR Sp. z o.o.

Data zgłoszenia:
2015-03-06 15:18

Kontakt:
SABUR Sp. z o.o.
Puławska 303
02-785 Warszawa
tel.: 22 549 43 53
fax: 22 549 43 50
www.sabur.com.pl
sabur@sabur.com.pl
OPIS
Sterownik Węzła Cieplnego SWC to swobodnie programowalny sterownik przemysłowy, który realizuje wszystkie funkcje konieczne do obsługi węzłów cieplnych.

SWC jest wyposażony w gotową aplikację do sterowania i wizualizacji pracy węzła cieplnego. Zasoby we/wy pozwalają mu obsłużyć węzły z dwoma lub trzema obiegami grzewczymi (np. C.O. + C.W.U + C.T.) zaprojektowane w dowolnym schemacie.

SWC jest gotowy do użytku bez potrzeby programowania i korzystania z narzędzi inżynierskich. Konfiguracja, parametryzacja i nadzór pracy sterownika odbywa się za pomocą prostej w obsłudze, wbudowanej wizualizacji opartej o technologię webową. Aplikację SWC można modyfikować i rozbudowywać dostosowując do indywidualnych potrzeb za pomocą pakietu narzędziowego PG5 Controls Suite. Aplikacja może być konfigurowana lokalnie (z komputera połączonego przez USB) lub zdalnie przez port Ethernet lub sieć GSM. Zdalne uaktualnianie programu i zdalny serwis sterownika ograniczają koszty, eliminując konieczności wyjazdów serwisowych.

Korzyści z zastosowania SWC:

- stabilna i komfortowa regulacja pracy węzła cieplnego dzięki nowoczesnej, otwartej technologii opartej o sterownik PLC
- sterowanie i zmiana nastaw, wizualizacja i rejestracja parametrów lokalnie i zdalnie
- niezawodność pracy i bezawaryjność
- natychmiastowe alarmowanie o awariach i błędach
- monitoring i optymalizacja zużycia energii cieplnej (optymalizacja regulacji może znacząco obniżyć koszty eksploatacyjne pracy węzłów)
- funkcja strażnika mocy zamówionej
- możliwość integracji z systemami BMS w budynkach.

Możliwości SWC znacznie przewyższają funkcjonalności regulatorów węzłów cieplnych, umożliwiając m.in.:

- uruchomienie instalacji za pomocą aplikacji webowej
- rejestrowanie danych lokalnie i w chmurze (do bazy danych, na serwerach)
- sterowanie, wizualizację i diagnostykę instalacji z użyciem aplikacji webowej
- zdalny dostęp i dokonywanie zmian w programie sterującym w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: