PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY

Zespół chwytający RVK 100 SCHUNK
Producent: -
Na rynku od:
-

Firma zgłaszająca:
SCHUNK Intec Sp. z o.o.

Data zgłoszenia:
2015-03-31 10:08

Kontakt:
SCHUNK Intec Sp. z o.o.
ul. Puławska 40 A
05-500 Piaseczno
tel.: 022 726 25 00
fax: 022 726 25 25
https://schunk.com/pl_pl/strona-glowna/
info@pl.schunk.com
OPIS
Nowy uniwersalny zespół chwytający RVK 100 firmy SCHUNK znacząco zwiększa wydajność aplikacji Pick&Place. Zamiast podnoszenia, przenoszenia i pozycjonowania elementów pojedynczo, RVK 100, zgodnie z zasadą Collect&Place, najpierw zbiera i magazynuje poszczególne części, a nastęnie są one przenoszone do miejsca montażu i tam kolejno umieszczane, redukując ścieżki przenoszenie i czasy cykli.
W zależnosci od opcji zespól może pobierać 4 lub 6 elementów podczas jednego cyklu. Jest to możliwe dzięki konstrukcji RVK 100 w postaci głowicy umozliwiającej zamocowanie 4- rech lub 6-ściu chwytaków. Do głowicy można montować szeroką gamę chwytaków: MPG plus (20,25,32,40), PGN plus (40,50,64,100) PZN plus (40,50,64,100), MPZ, PRG, PWG, JGP, JGZ.

RVK 100 posiada zintegrowane przepusty pneumatyczne o ciśnieniu pracy 4-8 bar, 14 kanałów elektrycznych oraz systemem zaworów sterujących chwytakami. RVK 100 jest przystosowany do montażu na głowicach obrotowych ERS 135, ERS 170 i RST D 087 lub połączeniu z pneumatycznymi jednostkami obrotowymi oraz bezpośrednio do ramienia robota.
Każdy z chwytaków w głowicy może być sterowany niezależnie, a chwytaki pozostające poza pozycją pracy automatycznie znajdują się pod ciśnieniem. Pozycje szczęk chwytaków kontrolowane są przez czujniki. RVK 100 umożliwia przyśpieszenie cykli chwytania i zminimalizowanie pustych przebiegów w systemach pick&place, zwiększając ich wydajność.
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: