PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY

Sterowanie osiami z Saia PCD2/3
Producent: Saia Burgess Controls
Na rynku od:
-

Firma zgłaszająca:
SABUR Sp. z o.o.

Data zgłoszenia:
2015-05-20 10:18

Kontakt:
SABUR Sp. z o.o.
Puławska 303
02-785 Warszawa
tel.: 22 549 43 53
fax: 22 549 43 50
www.sabur.com.pl
sabur@sabur.com.pl
OPIS
Moduły PCD2/3.H222 przy współpracy ze sterownikami PCD1, PCD2 i PCD3 firmy Saia Burgess Controls umożliwiają precyzyjne sterowanie i monitorowanie pracy dwóch niezależnych osi.

PCD2/3.H222 to ekonomiczne moduły przeznaczone do zabudowy w slotach we/wy sterowników rodzin PCD1 i PCD2 (moduł PCD2.H222) i PCD3 (PCD3.H222).

Najważniejsze dane techniczne:
- 3 wejścia na oś
- Liczba modułów w sterowniku PCD2/3: 63
- Rozdzielczość pozycjonowania: 0…16 777 215 (24 bity)
- Sterowanie w przód i w tył
- Prędkość start - stop: 10...10.000 Hz (krok 1 Hz)
- Sygnał wyjściowy: Impulsowy
- Zakres częstotliwości: 10-20.000 Hz
- Kształt przebiegu przyspieszania/zwalniania: Trapezoidalny i krzywe S
- Napięcie zasilania: 24 VDC (15...32 VDC)
- Pobór prądu: ok. 85 mA wewnętrznie z szyny 5V
- Pobór prądu: 50 VDC pomiędzy PCD a we/wy
-Temperatura pracy: 0...55 °C

Typowe rejony zastosowań:
- maszyny do podawania i montażu,
- ekonomiczne systemy paletyzujące,
- sterowanie pozycją kąta np. w kamerach lub antenach.

www.sabur.com.pl
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: