PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY

Aplikacja do kontroli zużycia energii
Producent: Saia Burgess Controls
Na rynku od:
-

Firma zgłaszająca:
SABUR Sp. z o.o.

Data zgłoszenia:
2015-06-08 11:02

Kontakt:
SABUR Sp. z o.o.
Puławska 303
02-785 Warszawa
tel.: 22 549 43 53
fax: 22 549 43 50
www.sabur.com.pl
sabur@sabur.com.pl
OPIS
Aplikacja S-Monitoring firmy Saia Burgess Controls, przeznaczona do rejestracji i kontroli zużycia energii elektrycznej, jest wbudowana w wybrane sterowniki i panele webowe Saia PCD. Są to sterowniki: E-Controller, PCD1.M2160 i PCD3.Power, a także panele webowe: E-Monitor i panele programowalne PCD7.D4xxxT5F. Możliwości komunikacyjne sterowników i paneli obsługujących S-Monitoring pozwalają na rejestrowanie danych z liczników energii z interfejsami M-Bus, Modbus i S-Bus, a także z wyjściami impulsowymi.

Aplikacja udostępnia szereg funkcji do analizy danych np. porównywanie odczytów pomiędzy różnymi licznikami, w różnych przedziałach czasowych. Dane dotyczące zużycia i kosztów prezentowane są na czytelnych wykresach słupkowych (można porównywać zużycie z poszczególnych liczników i cykli rozliczeniowych w zestawieniach dziennych, tygodniowych, miesięcznych, rocznych). Funkcja grupowania liczników pozwala na wygodną prezentację danych dotyczących np. danej instalacji, budynku lub innego obiektu.

S-Monitoring rejestruje w pamięci sterownika/panelu dane z liczników w postaci plików CSV, dzięki czemu mogą być one pobrane na dysk twardy komputera i poddane analizie np. w arkuszu kalkulacyjnym. Do automatycznego generowania raportów na bazie zapisanych danych służy darmowy program S-Energy Report, będący częścią aplikacji.

S-Monitoring udostępnia także funkcje automatycznego wysyłania SMS-ów lub e-maili z raportami do zdefiniowanej grupy odbiorców. Dzięki aplikacji Saia Microbrowser dla urządzeń mobilnych z systemami Android i iOs dostęp do funkcji S-Monitoringu możliwy jest także zdalnie.

www.sabur.com.pl
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: