PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY


Silniki DC
Producent: GGM
Na rynku od:
2014

Firma zgłaszająca:
InduProgress

Data zgłoszenia:
2015-06-10 17:39

Kontakt:
InduProgress
Trakt Lubelski 404
04-667 Warszawa
tel.: +48 22 290 31 78
fax: +48 22 290-31-78 wew.6
www.induprogress.pl
biuro@induprogress.pl
OPIS
Zasilanie 12, 24, 90 V
Napięcie: 12~200 W
Prędkość: 3000 rpm
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: