PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY


Układy zwrotu energii - AFE2000
Producent: Delta Electronics
Na rynku od:
2011

Firma zgłaszająca:
InduProgress

Data zgłoszenia:
2015-06-10 17:42

Kontakt:
InduProgress
Trakt Lubelski 404
04-667 Warszawa
tel.: +48 22 290 31 78
fax: +48 22 290-31-78 wew.6
www.induprogress.pl
biuro@induprogress.pl
OPIS
Wprowadza różnorakie rozwiązania w aplikacjach z oddawaniem energii tak aby ulepszyć jakość energii przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów.
Zastępuje tradycyjny rezystor hamowania oddając energię do sieci, która normalnie była wytracana w postaci energii cieplnej. Więcej niż 95% zwrotu energii odbieranej z napędów (oczywisty efekt oszczędności energii) Współczynnik THD po stronie wejściowej równy 4% (zgodnie z normą IEEE STD.519–1992 mniejszy od 5%), współczynnik mocy aż do 99% przy pracy z pełnym obciążeniem Praca we wszystkich 4 kwadrantach zmiennej częstotliwości, ustawialny system jeśli używany jest silnik AC Stałe napięcie obwodu DC: wahania napięcia zasilania nie mają wpływu.
Zastosowanie:
Aplikacje o wysokim momencie bezwładności obciążenia: wirówki, maszyny odwadniające
Aplikacje z obciążeniami we wszystkich 4 kwadrantach: windy i dźwigi
Aplikacje wymagające nagłego hamowania: maszyny narzędziowe oraz maszyny wytwarzające torby/worki, wytłaczarki, prasy
Aplikacje długoterminowego zwrotu energii: energia wiatrowa i wodna
Aplikacje z równoległym wykorzystaniem napięcia szyny DC: automatyczne składowanie, systemy odzysku.
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: