PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY


Redundantne sterowanie z Saia PCD3
Producent: Saia Burgess Controls
Na rynku od:
-

Firma zgłaszająca:
SABUR Sp. z o.o.

Data zgłoszenia:
2016-04-04 12:55

Kontakt:
SABUR Sp. z o.o.
Puławska 303
02-785 Warszawa
tel.: 22 549 43 53
fax: 22 549 43 50
www.sabur.com.pl
sabur@sabur.com.pl
OPIS
Sterowniki Saia PCD3.M6880 firmy Saia Burgess Controls umożliwiają tworzenie wydajnych systemów gorącej rezerwy zapewniających nieprzerwaną pracę instalacji.
Redundantne sterowniki są wyposażone w 2 niezależne interfejsy Ethernet i dwa procesory. Jeden z procesorów odpowiada za przetwarzanie programu redundantnego i monitorowanie aktywnego sterownika PCD. Drugi procesor jest odpowiedzialny za realizację funkcji nieredundantnych (np. obsługę Automation Servera). Taki podział zadań zwiększa wydajność i bezpieczeństwo systemu gorącej rezerwy.

Rozwiązania redundantne budowane są w oparciu o dwa sterowniki gorącej rezerwy PCD3.M6880. Sygnały procesowe są podłączone i kontrolowane za pośrednictwem modułów we/wy zdalnych Smart RIO PCD3.T668, podłączonych do sterowników przez Ethernet. Nie ma potrzeby dublowania wejść/wyjść, sygnałów i aktuatorów. Oba sterowniki (aktywny i rezerwowy) kontrolują się wzajemnie. Jeśli aktywny PCD ulegnie awarii, rezerwowy przejmie zadania przetwarzania i sterowania podłączonymi stacjami RIO. Obraz procesu (we/wy) i wewnętrzne zasoby sterownika PCD (F, R, T, C, DB) - dane synchronizacyjne – są przesyłane w sposób ciągły od aktywnego do rezerwowego PCD poprzez Ethernet. Zapewnia to bezproblemowe przełączanie z aktywnego sterownika PCD do sterownika rezerwowego.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy użycie sieci o strukturze ringu opartego o komponenty innych dostawców. Sprawdzonym przez SBC rozwiązaniem są Ethernetowe switche przemysłowe firmy Hirschmann. Sieć może zostać również zbudowana w oparciu o topologię gwiazdy. Wspólna sieć dla modułów we/wy i systemów nadrzędnych jest także możliwa do realizacji, jednak dostępność systemu będzie niższa.
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: