PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY


MC6 wieloosiowy sterownik ruchu, CNC i robotów.
Producent: Stober
Na rynku od:
20112

Firma zgłaszająca:
DEMERO - Automation Systems

Data zgłoszenia:
2016-05-24 12:34

Kontakt:
DEMERO - Automation Systems
Graniczna 145
54-530 Wrocław
tel.: +48 713 882 300
fax: +48 713 882 311
www.demero.pl
biuro@demero.pl
OPIS
Wieloosiowy sterownik MC6 z panelem operatorskim lub bez (bezpośrednio na szynę DIN) jest:
- wieloosiowym sterownikiem ruchu "Motion Control"
- sterownikiem PLC
- wieloosiowym sterownikiem CNC
- wieloosiowym sterownikiem robotów DELTA, KARTEZJAŃSKICH

Złożone sekwencje ruchu, wysoka dynamika i precyzja
Krótsze czasy cyklu i większa precyzja są stałym zainteresowaniem w dziedzinie innowacji produkcji i logistyki.
Dla systemów inżynieryjnych te stale rosnące wymagania oznaczają, że sekwencje ruchowe stają się coraz szybsze oraz są precyzyjnie skoordynowane. Więc systemy sterowania oraz mechatronika napędu są kluczowe dla rozwoju w kierunku większej wydajności i elastyczności. Oznacza to, że w coraz to większej liczbie aplikacji nie wystarcza kontrola ruchu oparta na połączeniu inteligencji serwonapędów. Integracja PLC, HMI, sterownika ruchu i CNC w jednym urządzeniu przynosi skuteczniejsze współdziałanie. Redukcja niezbędnych składników zmniejsza koszty i znacznie upraszcza inżynierię. Jeśli jest wysoka złożoność funkcji lub wiele wymagających osi, oddzielny kontroler ruchu tworzy odpowiednie warunki dla niezawodnego, skoordynowanego ruchu lub sekwencji funkcji. Z kontrolerem ruchu MC6, Stober uzupełnia swój program produkcyjny i tak może zapewnić niezależną architekturę systemu napędu i sterowania z jednego źródła.

- W ramach współpracy zaangażowanie jest krótką drogą do sukcesu.
Jest długą drogą od zaistnienia pomysłu, następnie koncepcji i projektu do pozytywnego uruchomienia maszyny lub automatyzacji urządzenia. Kwestie sterowania i inżynierii napędu są prawie zawsze skupione przy poszukiwaniu rozwiązania. Jako producent systemu, Stober ma kompleksową specjalistyczną wiedzę i szczegółowe doświadczenie w inżynierii napędu by w pełni zrozumieć te projekty oraz zapewnić ukierunkowane porady i wsparcie.

- Współdziałanie funkcji, ruchów i mocy
Producenci maszyn i automatyki mają najlepsze argumenty sprzedażowe, kiedy mogą przedstawić imponujące kompletne rozwiązanie z kontrolerem i napędami. Kontroler ruchu MC6 i jego integracja z produktami Stober oznacza odpowiednie rozwiązanie inżynieryjne z dużą łatwościąobsługi dla urządzeń napędowych z jednego źródła. Stober posiada również doświadczenie z optymalnego projektowania każdej indywidualnej osi.

- AS6 Automation Control Suite
Standard w dziedzinie oprogramowania do konfiguracji uzupełniony w system sterowania ruchem i funkcjami od Stober’a. AS6 jest kompletnym systemem programowania opartym o CoDeSys V3. Codesys oznacza rynkowy standard ze względu na szerokie rozpowszechnienie. Z dodatków dla poszczególnych produktów do MC6 i napędów, Stober stworzył narzędzie, które jest proste w użyciu i zorientowane na uruchomienie maszyny. Otwarty system umożliwia integrację różnych selementów w koncepcji sterowania. Wszystkie kontrolery ruchu MC6 są wyposażone w środowisko uruchomieniowe Codesys RTE V3. Szczegółowe informacje dostępne są również na www.codesys.com
Nadaje się również do rozwiązania PLC
Kontroler ruchu MC6 może byćrównież wykorzystany jako programowalny logiczny sterownik PLC.

Nie jest wymagany specjalny interfejs użytkownika (HMI) w wersji kontrolera ruchu MC6 z panelem dotykowym.
Sterownik ruchu sprawia, że niektóre rzeczy są prostsze i o wielu możliwościach
Wszystkie funkcje napędowe związane z kontrolą grupowane są centralnie w sekwencji programu. Ułatwia to programowanie wielu osi w wielu przypadkach. Jednakże wykorzystanie kontrolera ruchu nie tylko ma sens dla interpolacji osi, ale również osiągnięcia pełnego systemu przez punkt dostępu. Szczególnie ze złożonymi funkcjami, architektura sterownika ruchu sprawia, że uruchomienie jest łatwiejsze oraz usługa serwisowa w przypadku błędów. Programy maszyny takie jak program PLC, interfejs wizualizacji, sterowanie ruchem i parametryzacja napędów można przechowywać w jednym miejscu.
Trasy przejazdów oraz funkcja robota
MC6 może wykonywać instrukcje typu G-Code oraz wykonywać interpolację do 11 osi w jednej grupie osi. G-Code może być przeniesiony do kontrolera na różne sposoby i można także brać pod uwagę widok 3D podczas pracy. Niezbędne transformacje do obsługi lub obrubki detalu są już dostępne w standardzie. Tworzenie G-Code w kontrolerze ruchu jest tak proste jak nauczanie obrabianego detalu lub wykonanie istniejącego G-Code. Istnieje wiele możliwości. Jest często konieczne aby program PLC wpływał na kod CNC (zmienne pozycje, skoki) lub kod CNC wpływa na program PLC. Może to zostać wykorzystane w celu wytworzenia łączenia plików CNC lub sterowanie tekstem wyjściowym w wizualizacji bezpośrednio z G-Code.

W przypadku większości praktycznych zastosowan istnieje wiele kinematycznych transformat w standardzie. Otwarty system pozwala na wprowadzenie własnych kinematycznych transformat.
• Nowy system sterowania do bardzo dynamicznie precyzyjnych osi
Kontroler MC6 do zabudowy w szafie sterowniczej
Ten super kompaktowy i mocny kontroler ruchu jest zoptymalizowany do pracy z systemem programowania AS6. Aplikacja jest programowana na PC. Cechy techniczne są imponujące: brak wentylatora dzięki wydajnemu chłodzeniu konwekcyjnemu. Szybka wymienna karta CFast z dużą prędkością odczytu/zapisu. Brak utraty danych przy wystąpieniu braku zasilania 24 V DC. System operacyjny Windows umożliwia instalację własnego oprogramowania wewnątrz. Połączenie rozwiązań HMI od innych producentów jest zawsze możliwe, ale minimalny wysiłek jest tylko dla wizualizacji zintegrowanej w systemie. MC6 jest wyposażony w połączenia dla komunikacji EtherCAT, CANopen oraz USB czy RS-232 do komunikacji z zewnętrznymi systemami. Ze względu na skalowalną wydajność, MC6 może sterować proste maszyny o małej wizualizacji do maszyn o złożonych funkcjach i interpolacji CNC. Maszyny produkcyjne o maksymalnie 100 osiach synchronicznych mogą być zrealizowane. Moc może być dystrybułowana pomiędzy PLC, wizualizacją, sterowanie ruchem zgodnie z zapotrzebowaniem. Dzięki dwu-rdzeniowemu procesorowi zapewniony jest rozkład obciążenia dla całego procesu.

- Kompletne rozwiązanie sterowania ruchem firmy Stober.
MC6 kontroler ruchu z panelem dotykowym
Kontroler może być idealny do zastosowania w konstrukcji panelu dotykowego komputera jako głównego kontrolera a także sterownika ruchu. Dla zastosowań z wymogiem parametryzacji, wersja z panelem dotykowym jest szczególnie przydatna jako wizualny interfejs współczesnej obsługi interakcji.

Interfejs użytkownika
- Duży wybór gotowych elementów wizualizacji
- Maski sterujące mogą być generowane w narzędziu IEC 61131-3 z wbudowanym edytorze wizualizacji
- Pełna kontrola maski może być ponownie wykorzystanie jako indywidualne elementy wizualizacji
- Skomplikowane elementy wizualizacji mogą pracować w instancji dla przekazywania parametrów
- Możliwość stosowania wizualizacji wielojęzykowej z wbudowanym edytorem dla list tekstowych
- Dostęp przez sieć lub przeglądarkę do wizualizacji jest możliwy. Funkcja ta może być wyłączona lub wystąpić z weryfikacją

- Otwarty przemysłowy standard dla PLC i sterownika ruchu
Dane techniczne systemu CodeSys RTE
Kontrola (bez ruchu) Programowanie w IEC 61131-3 (standard dla sterowników PLC)
- Bardzo wysoka elastyczność nawet w standardowej wersji
- Tekst strukturalny (ST)
- Sekwencyjny graf funkcji (SFC)
- Ciągły graf funkcji (CFC)
- Funkcja schematów blokowych (FBD)
- Schemat drabinkowy (LD)
- Lista instrukcji (IL)
Rozbudowane opcje symulacji w systemie PC. Środowisko programowania Codesys jest dostępny bezpłatnie.
SoftMotion
Programowanie ruchu z bloków PLCopen
- Zintegrowane projektowanie ruchu (online/offline)
- Krzywki mogą być podłączone bezpośrednio
- Każde połączenie między różnymi typami osi (wirtualne, realne)
- Zmiana krzywki w czasie operacji jest możliwa
- Dane krzywek są częścią projektu
SoftMotion CNC
Liczne transformacje współrzędnych w odniesieniu do wspólnej mechaniki.
- 6 różnych suwnic nożowych
- Suwnica H (taśma bez końca)
- Suwnica T (taśma bez końca)
- Robot Scara, podwójne przeguby
- Robot Scara, potrójne przeguby
- Bipod, (dwójnóg)
- 2 różne tripody
- 4 osiowy paletyzator 6 osiowy robot
- Przekształcenia klienta możliwe
- 3D CNC edytor DIN 66025 (G-Code, dynamiczne)
- Dane krzywek i CNC są częścią projektu
- Łatwe tworzenie złożonych trajektorii 3D
- Dynamiczne oddziaływanie trajektorii CNC przez program PLC w czasie działania
- Trajektorie mogą być utworzone niezależnie od mechaniki
- Akceptacja danych CNC z programów projektowych 3D

- Programowanie i uruchomienie
Kompletne rozwiązanie skrojone na miarę
Stober oferuje konsultacje i usługi, które sąspecjalnie dopasowane do Państwa wymagań. Można także skorzystać z pomocy technicznej Stober do rozwiązywania problemów i optymalizacji istniejącego systemu. Przy projektowaniu i programowaniu aplikacji -na miarę przez Stobera, podane są bezkompromisowe, zoptymalizowane rozwiązanie jako kompletny pakiet gotowy do uruchomienia.
Korzyści dla użytkowników Codesys: wszystko jest znajome
Każdy kto zna Codesys może iść do przodu i programować aplikacje dla kontrolera MC6. Podczas programowania standardowych aplikacji, użytkownicy są wspomagani skutecznie przez zorientowane moduły. Doświadczeni użytkownicy mogą przejść do graficznej konfiguracji (CFC) aby skonfigurować swoje aplikacje. Sekwencyjne łańcuchy są szybko i ekonomicznie stworzone z SFC. Wysoki poziom języka programowania mogą skorzystać z języka ST (lub LD,FBD,IL).
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: