PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY


ZARZĄDZANIE ZAPASAMI DLA PRAKTYKÓW
Producent: LeanQ Team
Na rynku od:
-

Firma zgłaszająca:
LeanQ Team Sp. z o.o.

Data zgłoszenia:
2016-07-11 09:30

Kontakt:
LeanQ Team Sp. z o.o.
Kolberga 13
80-279 Gdańsk
tel.: 587171772
www.lean.info.pl
marketing@lean.info.pl
OPIS
O książce
Dążenie do redukcji zapasów jest naturalnym trendem wszystkich przedsiębiorstw dbających o dostęp do tzw. wolnej gotówki. 11 lat prowadzonych przeze mnie obserwacji w toku realizowanych kilkuset projektów wskazuje, że tylko ok 0,5% przedsiębiorstw (w danym momencie) nie zajmuje się pracą nad obniżeniem zapasów.
Książka powstała, by pomóc pracownikom odpowiedzialnym za redukcję zapasów oraz ich szefom podejmować mądre decyzje dotyczące redukcji zapasów. Mądre, czyli bezpieczne dla przedsiębiorstwa, czyli nie zwiększające ryzyka opóźnienia realizacji zlecenia produkcji lub zlecenia klienta z powodu braku materiału , półwyrobu czy wyrobu gotowego.
Staram się przeprowadzić czytelnika przez zasady obliczania zapasów, dobór metod zarządzania zapasami oraz kroki podejmowania decyzji o tym o ile i w jakim obszarze można je zredukować, tak, by stawiane cele były rozsądne i możliwe do osiągnięcia w wymaganym czasie.
Jednocześnie dokładam starań, by pokazać jak wiele osób i działów ma wpływ na poziom zapasów oraz jak ważna jest wspólpraca przy ich obniżaniu.
Spis treści
Wstęp
1. Dwa podejścia do zarządzania zapotrzebowaniem – MRP i Kanban
2. Klient i dostawca zapasu
3. Czy potrzebny nam zapas?
4. Kalkulacja zapasu
-Zapas rotujący
-Zapas buforowy
- Zapas bezpieczeństwa
- Przypadek szczególny- Re-Order point
- Przypadek szczególny - Bufor Heijunki
5. Analiza rotacji czyli zachowania Klienta zapasu
- Małe abc
- Duże ABC
- XYZ
- Wiekowanie zapasu
6. Elastyczność procesu wytwórczego sposobem na zmniejszenie cyklu odnowienia zapasu
- Jak wyznaczyć liczbę pozycji asortymentowych?
- Jak wyznaczyć możliwą liczbę przezbrojeń?
- Minimalna partia uruchomieniowa
- Modelowanie EPE pod potrzeby planowania produkcji
7. Lej różnicowania produkcji narzędziem optymalizacji łańcucha dostaw
8. Podział odpowiedzialności za zapasy
9. Aktualizacja zapasu
10. Podsumowanie
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: