PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY


DOSKONALENIE STRUMIENIA WARTOŚCI
Producent: LeanQ Team
Na rynku od:
-

Firma zgłaszająca:
LeanQ Team Sp. z o.o.

Data zgłoszenia:
2016-07-11 09:37

Kontakt:
LeanQ Team Sp. z o.o.
Kolberga 13
80-279 Gdańsk
tel.: 587171772
www.lean.info.pl
marketing@lean.info.pl
OPIS
O książce
W książce autorka dzieli się wiedzą i zdobytym doświadczeniem, wskazując Czytelnikowi sprawdzone w praktyce kierunki działań i rozwiązania, których celem jest doskonalenie efektywności procesu realizacji zlecenia inaczej zwanego strumieniem wartości. Książka jest skierowana przede wszystkim do managerów - tych, którzy poszukują rozwiązań mających na celu poprawę wyników finansowych firmy. Do wszystkich tych, którzy zostali postawieni przed zadaniem redukcji zapasów, zwiększenia wydajności produkcji i produktywności. i funkcjonowania firm i realne problemy, z którymi spotyka się każdy, kto kiedykolwiek uczestniczył w procesie realizacji zlecenia. Do poszukujących rozwiązań, inspiracji w doskonaleniu swojej organizacji. Mapowanie strumienia wartości.
Spis treści
Wstęp
Część I Zrozumieć fundament
1. Czym jest Lean?
2. Strumień wartości
3. 5 zasad Lean
4. Muda czyli marnotrawstwo. Gdzie się kryje potencjał?
5. Efekty vs. koszty
5.1. Efekty
5.2. Koszty
5.3. Problemy
6. Bądź przygotowany na pytania
Część II Zaplanować drogę ku doskonałości
1. Mapowanie strumienia wartości: narzędzie, system czy strategia
2. Analiza stanu istniejącego
2.1. Obszary mapy stanu obecnego
2.2. Powołanie i przygotowanie zespołu
2.3. Identyfikacja strumienia wartości
2.4. Reprezentant strumienia wartości
2.5. Analiza wysyłek
2.6. Klienci strumienia wartości
2.7. Analiza procesu wytwórczego
2.8. Analiza dostawców
2.9. Analiza zapasów
2.10. Analiza przepływu informacji
2.11. Komplementacja mapy
2.12. Linia czasu
2.13. Problemy
2.14. Narzędzia doskonalenia stanu istniejącego strumienia wartości
2.15. Informacja dla pracowników
3. Cele dla doskonalenia procesu realizacji zlecenia- skąd się biorą i jak je wyznaczać
3.1. Wartość dla klienta w produkcie
3.2. Różnicowanie wyrobu w procesie wytwórczym
3.3. Wyodrębnienie grup wyrobów i zadedykowanie im grupy maszyn
3.4. Rola działu sprzedaży
3.5. Takt klienta w okresie przyjętym do analizy
3.6. Analiza efektywności wykorzystania stanowisk
3.7. Wymagana elastyczność procesu produkcji (limit EPE) z punktu widzenia klienta
3.8. Dedykowanie wyrobów do maszyn i limitowanie produkcji
3.9. Stabilność procesu wytwórczego
3.10. Źródła zapasu produkcji w toku
3.11. Struktura zapotrzebowania klienta a struktura zapasów
3.12. Praca zaopatrzenia
3.13. Planowanie produkcji
3.14. Obsługa zleceń
3.15. Zapasy. Podział odpowiedzialności za zapasy
3.16. Zarządzanie zapasami
3.17. Problemy w komunikacji pomiędzy działami sprzedaży, bok, planowania, zaopatrzenia i produkcji
3.18. Efektywność strumienia
3.19. Adekwatność kompetencji operatorów do potrzeb produkcji
3.20. Strumień potrafiący się doskonalić i dostosowywać do zmienności otoczenia
4. Budowa mapy stanu przyszłego
4.1. Ocena efektywności rozwiązań
4.2. Kroki budowy mapy stanu przyszłego
4.3. Mapa krok po kroku
5. Plan doskonalenia
5.1. Sporządzenie harmonogramu projektu
5.2. Wskazówki do wdrożenia
5.3. Struktura spotkań projektowych w ramach projektu Lean
5.4. Definiowanie projektów
5.5. Jasno określone cele, które należy osiągnąć, wdrażając projekt
5.6. Prezentacja zmian, sukcesów, porażek i problemów
5.7. Mapa - towarzysz życia, czyli jak często mapować
Część III Przygotować perspektywę zmian
1. Ewolucja struktury organizacyjnej w ramach drogi doskonalenia- Lean
1.1. Ewolucja struktury organizacyjnej
1.2. O strukturze organizacyjnej
1.3. Podsumowanie
2. Etapy wdrożenia koncepcji Lean
2.1. ETAP I - Przygotowanie
2.2. ETAP II- Proces pilotażowy
2.3. ETAP III -Wdrożenie właściwe
2.4. Etap IV- Integracja
2.5. ETAP V - Doskonalenie
Podziękowania
Gdzie szukać pomocy?
Literatura, którą warto przeczytać
Spis literatury
Spis rysunków
Spis tabel
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: