PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY

PODSTAWOWE NARZĘDZIA LEAN MANUFACTURING
Producent: LeanQ Team
Na rynku od:
-

Firma zgłaszająca:
LeanQ Team Sp. z o.o.

Data zgłoszenia:
2016-07-11 09:41

Kontakt:
LeanQ Team Sp. z o.o.
Kolberga 13
80-279 Gdańsk
tel.: 587171772
www.lean.info.pl
marketing@lean.info.pl
OPIS
O książce
Książka jest napisana w formie podręcznika, w którym autorka w sposób przystępny i uporządkowany opisuje najbardziej popularne metody i narzędzia filozofii zarządzania prowadzącej do eliminowania marnotrawstwa oraz poprawy jakości produktów i procesów. Książka skierowana jest do studentów i tych, którzy chcą poznać warunki funkcjonowania firm i realne problemy, z którymi spotyka się każdy, kto kiedykolwiek uczestniczył w procesie realizacji zlecenia. Do managerów, którzy poszukują rozwiązań mających na celu poprawę wyników finansowych firmy. Do wszystkich tych, którzy zostali postawieni przed zadaniem redukcji zapasów, zwiększenia wydajności produkcji i produktywności.
Spis treści
Rozdział I Lean w pigułce. Opis koncepcji i narzędzi Lean
I-1. Filozofia Lean i jej historia
I-2. Kluczowe zasady i cechy Lean
I-3. Efektywność Lean. Oczekiwane rezultaty systemu produkcyjnego Lean
Rozdział II Rola pracowników w odchudzonej organizacji
II-1. Pracownik jako motor działań doskonalących
II-2. Przygotowanie
II-3. Zasoby ludzkie
II-4. Struktura organizacyjna Lean
II-5. Problemy polskich przedsiębiorstw
Rozdział III 5S- organizacja stanowiska pracy
III-1. Istota systemu 5S
III-2. Metodyka wdrażania technik 5S
III-3. Projekt opracowania i wprowadzenia systemu organizacji stanowisk pracy 5S
III-3.1. Przykładowe rozwiązanie. Fabryka 1
III-3.2. Przykładowe rozwiązanie. Fabryka 2
Rozdział IV Standaryzacja pracy
IV-1. Podstawowe wiadomości dotyczące standaryzacji pracy
IV-2. Standardy pracy
IV-3. Wytyczne do tworzenia kart standaryzacji pracy
IV-4. Wytyczne do tworzenia kart standaryzacji przezbrojeń i konserwacji
Rozdział V Zapobieganie błędom. Metody korekty błędów
V-1. System zapobiegania błędom Poka-Yoke
V-2. Zasady stosowania systemu Poka-Yoke
V-3. Sposoby zapobiegania błędom
V-4. Metody korekty błędów
Rozdział VI Jak stymulować i kontrolować przebieg doskonalenia pracowników. Trening krzyżowy
VI-1. Do czego służy analiza kompetencji
VI-2. Przebieg procesu analizy kompetencji pracowników
VI-3. Ocena dotychczasowych kompetencji na stanowisku w tym identyfikacja najlepszych pracowników
Rozdział VII Ciągły przepływ
VII-1. Wprowadzenie ciągłego przepływu
VII-2. Kroki wdrożenia ciągłego przepływu
VII-3. Wydajność gniazda a liczba operatorów
VII-4. Wymagania dla wyposażenia gniazda
Rozdział VIII SMED - Skracanie czasów przezbrojeń
VIII-1. Rola szybkich przezbrojeń
VIII-2. Struktura produkcji. Schematyczny zarys produkcji
VIII-3. Operacje przezbrajania w przeszłości oraz tradycyjne strategie ich usprawnienia
VIII-4. Podstawowe zasady systemy SMED
VIII-5. Etapy zastosowania metody SMED
VIII-6. Mechanizacja
VIII-7. Korzyści z zastosowania systemu SMED
VIII-8. Przykład- skracanie czasu przezbrojenia prasy
Rozdział IX System Kanban
IX-1. Wprowadzenie do systemu ssącego (systemu Kanban)
IX-2. Elementy systemu Kanban
IX-3. Rodzaje kart Kanban
IX-4. Równoważenie poziomu produkcji za pomocą Heijunki
Rozdział X Total Productive Maintenance
X-1. Wstęp do produktywnego utrzymania ruchu
X-2. OEE -Miernik strat w eksploatacji
X-3. Etapy wdrażania TPM
Podsumowanie
Podziękowania
Bibliografia
Spis rysunków
Spis przykładów
Spis tabel
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: