PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY


Szybki dostęp do danych z Dream Report
Producent: Ocean Data Systems
Na rynku od:
-

Firma zgłaszająca:
SABUR Sp. z o.o.

Data zgłoszenia:
2016-09-07 11:41

Kontakt:
SABUR Sp. z o.o.
Puławska 303
02-785 Warszawa
tel.: 22 549 43 53
fax: 22 549 43 50
www.sabur.com.pl
sabur@sabur.com.pl
OPIS
Błyskawiczny dostęp do większej ilości danych z poziomu Web Portalu i uniwersalne szablony dla branży wodno-ściekowej to najciekawsze nowości w nowej wersji platformy do raportowania Dream Report.

Drążymy w kopalni danych

Połączenie jednego zestawu wyników z dodatkowymi informacjami za pomocą jednego kliknięcia to dobry sposób na lepsze zrozumienie monitorowanych procesów i potwierdzenie poprawności danych. Platforma Dream Report nazywa ten proces drążeniem i zapewnia jego realizację na kilka sposobów. Jeden raport może linkować do kolejnego, przekazując jako parametr informację o dacie, czasie, serii, zmiennych etc. To pozwala łączyć różnorodne informacje - np. dany raport obrazuje jedną część procesu i łatwo można przejść do innej części w tym samym okresie lub dla tej samej serii. Za pomocą kliknięcia możliwe jest wywołanie innego raportu, przekazując te same parametry.

Szablony dla ochrony środowiska

W raportowaniu dla branży wodnej i ściekowej nie ma dwóch takich samych raportów. A największym wyzwaniem podczas tworzenia nowego raportu jest tworzenie statystyk i przeliczeń prowadzących do ostatecznego wyniku.
Standardowe raporty dla branży wod-kan są dostarczane w postaci uniwersalnych szablonów obliczeniowych. Szablony te zawierają dokładne wyliczenia potrzebne do wypełnienia raportu danymi. Przygotowanie gotowego, automatycznie generowanego raportu to teraz kwestia kilku minut zamiast dni. Wystarczy skopiować dostarczone w szablonie gotowe elementy, podpiąć do nich własne źródło danych i gotowe!

Integracja z GE Smart Signal

Platformę Dream Report można zintegrować z wieloma innymi środowiskami. W większości przypadków Dream Report odpytuje inne systemy o surowe do wygenerowania statystyk i prezentacji. Niektóre produkty dostarczają zaawansowane wyniki w ostatecznej formie, która może być użyta w raportach lub ekranach. Dream Report odpowiada wówczas za integrację, formatowanie i dostarczanie wyników. Przykładem takiego zastosowania jest integracja z platformą GE SmartSignal.

Zmiany wprowadzone na życzenie użytkowników:

Pokaz slajdów w portalu Web - możliwy jest wybór zestawu raportów webowych i automatyczne przełączanie ich w sposób podobny do pokazu slajdów.

Automatyczna powtórka w portalu Web - gdy trzeba odnaleźć informacje na podstawie surowych danych lub statystyk, można automatycznie powtarzać raport przez zdefiniowany okres. Program będzie kolejno przetwarzał raport i wyświetlał wyniki dla kolejnych okresów. Możliwe jest ustawienie okresu i czasu odświeżania, a następnie podglądanie generowanych raportów.

Nowe możliwości tabel SQL - możliwość dodawania kolumn z przeliczeniami i hiperłączy w danych.

Więcej opcji dla danych surowych - nowe hiperłącza danych surowych w obiektach: Tabela, Wykres Kołowy, Wykres Słupkowy.

GE SmartSignal - nowy driver komunikacyjny danych historycznych i zaawansowanych obiektów. Dream Report może komunikować się za jego pomocą z systemem Smart Signal.

Wonderware Intouch - nowy driver alarmów historycznych. Dream Report może generować statystyki dotyczące alarmów, w tym alarmów pochodzących z repozytoriów Intouch.

Milisekundy - niektóre z zastosowań wymagają analizy danych na poziomie milisekund. Z najnowszą wersją platformy jest to możliwe dla wielu driverów komunikacyjnych i obiektów.
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: