PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY


Termopary płaszczowe PTTJ, PTTK, PTTN
Producent: ACSE Sp. o.o. - acse.pl
Na rynku od:
2005

Firma zgłaszająca:
-

Data zgłoszenia:
2016-10-06 14:07

Kontakt:
-
OPIS
Termopary płaszczowe lub inaczej płaszczowe czujniki termoelektryczne z serii PTTJ, PTTK, PTTN, PTTS są termoelektrycznymi czujnikami temperatury przeznaczonymi do pomiaru temperatury cieczy, gazów oraz elementów maszyn i urządzeń. Elementem pomiarowym termopar płaszczowym może być termopara typu J(Fe-CuNi), K(NiCr-Ni) , N(NiCrSi-Nisi), S(PtRh10-Pt) oraz inne termopary. Czujniki płaszczowe stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest mała średnica elementu pomiarowego, duża elastyczność, szybki czas odpowiedzi oraz odporność na wstrząsy. Termopary płaszczowe stosowane są najczęściej w piecach i liniach do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, w piecach do harowania i wyżarzania elementów maszyn i urządzeń. Głównym odbiorcą czujników płaszczowych są zakłady zajmujące się produkcją elementów dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego. Wymagają one spełnienia wysokich wymogów odnośnie dokładności urządzeń oraz całych torów pomiarowych (np. AMS2750E). Ponadto płaszczowe czujniki temperatury znajdują zastosowanie w kotłach energetycznych, suszarniach, autoklawach, wtryskarkach i wytłaczarkach do tworzyw sztucznych i gumy, piecach laboratoryjnych, itp.


Termopary płaszczowe posiadają wiele zalet, niewielkie wymiary, wysoką rezystancja izolacji i dużą odporność na agresywne środowisko i drgania. Termopary płaszczowe składają się się z dwu drutów termoparowych, odizolowanych od siebie silnie sprasowanym tlenkiem magnezu oraz zewnętrznego płaszcza metalowego zapewniającego osłonę mechaniczną i chemiczną spoiny pomiarowej. Sprasowany tlenek magnezu pełni rolę izolacji elektrycznej dla drutów termoparowych oraz zapewnia termoparom płaszczowym wysoką elastyczność i odporność na wibrację. Płaszcz termopary płaszczowej w zależności od aplikacji może być wykonany ze stali nierdzewnej (np. 1.4541) lub stali żaroodpornej (Inconel600). Dla bardzo wymaganych aplikacji płaszczowe czujniki temperatury mogą być wykonane z materiałów typu: Nicrobel, Pyrosil lub Omegaclad XL. Termopary platynowe mogą być wykonane w płaszczu wykonanym z platyny (Pt10).

Materiał płaszcza termopary odgrywa bardzo ważną rolę, wpływa na temperaturę pracy i żywotność termopary. Termopary płaszczowe wykonane ze stali nierdzewnej mogą pracować do max 750-800°C, termopary płaszczowe z Inconel600 mogą pracować max w temperaturze 1100-1150°C. Czujniki płaszczowe z płaszczem Nicrobel, Pyrosil lub Omegaclad XL mogą pracować do 1250°C, a krótkotrwale nawet do 1335°C.

Temperatura pracy czujnika płaszczowego zależny również od rodzaju termopary. Termopary płaszczowe typu J (Fe-CuNi) mogą pracować do 750°C, termopary typu K (NiCr-Ni) lub N (NiCrSi-NiSi) w płaszczu ze stali żaroodpornej (np. Inconel600) mogą pracować do 1150°C. Natomiast termopary typu N (NiCrSi-NiSi), S (PtRh10-Pt) lub R (PtRh13-Pt) w płaszczu wykonanym ze specjalnego materiału mogą pracować nawet do 1250-1300°C. Maksymalna temperatura pracy termopary płaszczowej zależny również od średnicy płaszcza oraz grubości ścianki płaszcza, im mniejsza średnica i grubość płaszcza tym krótsza żywotność oraz niższa zalecana temperatura pracy termopary. Standardowo czujniki płaszczowe dostępne są w następujących średnicach płaszczy: 0.5mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm. 4.5mm, 6.0mm. Na życzenie wykonyjemy płaszczowe czujniki temperatury o średnicy 8.0mm, 10.0mm lub 12.0mm (są to zazwyczaj płaszcze grubościenne, z podwójnym płaszczem).

Średnica płaszcza termopary decyduje o odporności na temperaturę i warunki panujące w mierzonym ośrodku oraz o jej czasie reakcji. Przy wyborze średnicy płaszcza termopary należy wybrać kompromis pomiędzy:

- czasem reakcji
- elastycznością
- małymi wymiarami
- odpornością na temperaturę
- odpornością mechaniczną
- wytrzymałością na korozję

Czujniki płaszczowe mogą być wykonywane jako pojedyncze (1x) lub podwójne (2x). Na życzenie klienta dla pewnych średnic mogą być wykonane czujniki potrójne (z trzema obwodami pomiarowymi).


Termopary płaszczowe mogą wykonywane ze spoiną pomiarową odizolowaną lub uziemioną od płaszcza. Spoina pomiarowa jest to miejsce połączenia dwóch drutów termoparowych, jest to właściwy czujnik temperatury. Spoina pomiarowa może być wykonana na wiele różnych sposobów.


Dzięki swojej budowie i silnemu sprasowaniu izolacji, czujniki płaszczowe są bardzo giętkie i elastyczne, mogą być dowolnie kształtowanie przy zachowaniu minimalnego promienia gięcia (3x średnica zewnętrzna płaszcza).

Rodzaj termopary, materiał płaszcza, średnica płaszcza oraz jej wykonanie muszą być dobierane indywidualnie dla danej aplikacji, warunków pracy, maksymalnej temperatury pracy oraz miejsca montażu i wymagań odnośnie dokładności pomiaru. Standardowo termopary wykonywane są w klasie dokładności 1 (+/-0.4%) lub klasie dokładności 2 (+/-0,75%). Na życzenie klienta wykonywane są termopary w klasie lepszej niż klasa 1, są to termopary których błąd nie przekracza +/-1.1°C lub 0.4% wartości mierzonej w całym zakresie pracy. Termopary te spełniają m.in. normę AMS2750E.

Termopary płaszczowe wchodzą w skład typowego układu pomiaru i monitoringu temperatury, w którego skład wchodzą mierniki temperatury, regulatory temperatury oraz rejestratory temperatury. Termopary są montowane w urządzeniach i liniach produkcyjnych w których wymagana jest ciągła kontrola temperatury, która wpływa na jakość produktu końcowego.

Aby dobrać odpowiednie wykonanie termopary płaszczowej należy określić:

- typ termoelementu (termopary)
- materiał osłony (płaszcza)
- średnicę osłony (płaszcza)
- rodzaj spoiny pomiarowej
- rodzaj przyłącza elektrycznego (głowica, przewód, wtyk, itp.)

Zobacz płaszczowe czujniki temperatury oferowane przez naszą firmę na naszej stronie acse.pl.
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: