PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY


Wideograficzne rejestratory temperatury VM7000A
Producent: ACSE Sp. o.o. - acse.pl
Na rynku od:
2005

Firma zgłaszająca:
-

Data zgłoszenia:
2016-10-06 14:28

Kontakt:
-
OPIS
Wideograficzne rejestratory temperatury VM7000A to elektroniczne oraz bezpapierowe rejestratory temperatury i procesu z ekranem dotykowym. Rejestratory VM7000A przeznaczone są do pomiaru, rejestracji temperatury (przy współpracy z rezystancyjnymi (Pt100) i termoelektrycznymi czujnikami temperatury (termopary: J, K, N, R, S, B)), wilgotności, ciśnienia, przepływu, pH, konduktancji oraz innych wielkości procesowych w różnorodnych procesach technologicznych. Seria VM7000A obejmuje 4 modele rejestratorów temperatury: VM7003A, VM7006A, VM7009A i VM7012A. Modele te różnią się ilością wejść pomiarowych. Rejestratory wyposażone są w dotykowy ekran LCD (TFT) o przekątnej 5,7″, wewnętrzną pamięć (100MB) oraz system zapisu rejestrowanych wartości na karcie pamięci SD/SDHC. Nasze graficzne rejestratory temperatury dostarczane są wraz z oprogramowaniem Parameter Loader (do zdalnej konfiguracji rejestratora) oraz Data Viewer (zdalnego pobierania, obróbki zarejestrowanych pomiarów oraz tworzenia raportów).

Zapisane pomiary mogą być przenoszone do komputera PC za pomocą karty pamięci SD lub też przesyłane zdalnie z rejestratora na komputer PC przy wykorzystaniu portu Ethernet (standard) lub opcjonalnego interfejsu komunikacyjnego RS485 (MODBUS RTU). Ekran dotykowy LCD rejestratorów temperatury VM7000 pozwala na prezentację rejestrowanych danych w różnych formach. Dane mogą być wyświetlane jako wykresy poziome lub pionowe (trendy) w czasie rzeczywistym lub historyczne, bargrafy (słupki) lub pola cyfrowe, itp. Konfiguracja rejestratora odbywa za pomocą ekranu dotykowego oraz dostępnych klawiszy lub opcjonalnie za pośrednictwem interfejsu (Ethernet lub RS485) oraz oprogramowania (Parameter Loader) z poziomu komputera PC. Graficzne rejestratory temperatury VM7000A posiadają pełną możliwość swobodnej konfiguracji sposobu wyświetlania danych pomiarowych, konfiguracji wejść pomiarowych, częstotliwości zapisu danych oraz konfiguracji wyjść alarmowych oraz zdarzeń.

Rejestratorów temperatury VM7000 zapewniają:

- Łatwą obsługę przy pomocy ekranu dotykowego oraz intuicyjnego interfejsu użytkownika (obsługa rejestratora podobna do obsługi smartfona).
- Dużą pojemność pamięci wewnętrznej. Dane pomiarowe mogą być zapisywane nawet przez 3 tygodnie tylko w wewnętrznej pamięci (100MB), a następnie mogą być automatycznie przeniesione na karę pamięci SD.
- Wyjmowalna karta pamięci SD/SDHC jako nośnik danych.
- Tryb szybkiej rejestracji. Dla szybkich procesów jakiś zdarzeń może być uruchomiony rejestracja z szybkością co 100ms.
- Różne sposoby prezentacji danych. W zależności od rodzaju procesu mogą być wybrane różne sposoby prezentacji rejestrowanych pomiarów i danych, w postaci barografów (wykresów słupkowych), wykresów poziomych lub pionowych oraz w postaci pól cyfrowych.
- Funkcje obliczeniowe. Rejestratory VM7000 wyposażone są standardowo w 36 kanały obliczeniowe. Funkcje obliczeniowe umożliwiają wykonywanie operacji obliczeniowych na mierzonych i rejestrowanych danych (sumowanie, odejmowanie, mnożenie, pierwiastkowane, itp.).
- Oprogramowanie (standardowe wyposażenie). Program „Parameter Loader” umożliwia zdalną konfigurację i zmianę ustawień rejestratora, natomiast „Data Viewer” umożliwia przeglądanie i obróbkę zapisanych danych na karcie pamięci SD/SDHC.
- Małe wymiary oraz waga. Rejestrator posiada małe wymiary 150(W) x 144(H) x 181.8(D)mm oraz wagę ok. 1.0kg (6 kanałów i bez opcji).
- Rejestracja do 12 kanałów pomiarowych + 36 kanałów obliczeniowych.
- Rejestrator posiada wejścia pomiarowe z 22 zakresami dla termopar, 4 zakresami dla czujników rezystancyjnych oraz 8 zakresów sygnałów analogowych (napięciowych/prądowych).
- Standardowo rejestrator wyposażony jest interfejs Ethernet. Dostępne funkcje: serwer FTP, serwer Web, SNTP i Modbus TCP.
- Opcjonalny interfejs RS485. Dostępny protokół komunikacyjny Modbus RTU.

Rejestratory temperatury z serii VM7000A posiadają funkcje zgodne z nowymi standardami określanymi jako “Przemysł 4.0″.

Rejestratory z serii VM7000A posiadają możliwość zapisania informacji o przebiegu całego procesu produkcyjnego. Operator może wprowadzić informacje o wykonywanym procesie m.in. nazwę wyrobu, numer partii, numer seryjny, nazwisko operatora oraz inne dane.

Po uruchomieniu rejestracji są zapisywane i wyświetlane następujące informacje:

- Znak rozpoczęcia i zakończenia rejestracji w postaci funkcji wiadomości
- Dane produkcyjne (do 8 pozycji)
- Nazwa produktu
- Numer partii
- Numer seryjny
- Nazwa operatora
- Inne (max 8)

Powyższe informacje są wyświetlanie zarówno na wykresie w czasie rzeczywistym jak i na wykresie historycznym.

Zobacz szczegółowe informacje na temat oferowanych rejestratorów temperatury na naszej stronie pod adresem - acse.pl.
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: