PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY


Regulatory temperatury i procesu BCS2, BCR2, BCD2
Producent: ACSE Sp. o.o. - acse.pl
Na rynku od:
2015

Firma zgłaszająca:
-

Data zgłoszenia:
2016-10-06 14:43

Kontakt:
-
OPIS
Regulatory temperatury i procesu z serii BCS2, BCR2, BCD2 to nowa generacja ekonomiczny i prostych, a zarazem uniwersalnych regulatorów PID o dużych możliwościach i funkcjonalności. Regulatory temperatury przeznaczone są głównie do regulacji temperatury, można do nich podłączyć bezpośrednio rezystancyjne czujniki temperatury (Pt100) oraz termoelektryczne czujniki temperatury (termopary typu: J, K, N, T, E, R, S, B). Regulatory posiadają uniwersalne wejście pomiarowe, dlatego możliwa r jest również regulacja ciśnienia, wilgotności względnej, poziomu, przepływu, a także wielu innych wielkości fizycznych w różnorodnych procesach technologicznych.

Regulatory temperatury BCS2, BCR2, BCD charakteryzuje szczególnie mała głębokość zabudowy (60mm) oraz duży i czytelny (5-cio cyfrowy) wyświetlacz LED. Dzięki swoim parametrom i funkcjom użytkowym, możliwe jest ich zastosowanie do większości typowych zadań regulacji, kontroli oraz stabilizacji temperatury, wilgotności, ciśnienia i innych wartości fizycznych. Funkcja automatycznego doboru nastaw (auto-tuning PID) pozwala to na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji, nawet przez użytkowników niemających doświadczenia i wiedzy specjalistycznej na temat danego procesu regulacji. Regulatory z serii BCS2, BCR2, BCD2 wyposażone są standardowo w funkcję rampy, która umożliwia określenie prędkości zmiany (przyrostu lub opadania) wartości regulowanej w czasie. Mogą również być użyte do prostej regulacji programowej składającej się maksymalnie z 9 kroków (odcinków czasowych).

Regulatory temperatury z serii BCS2, BCR2, BCD2 posiadają uniwersalne wejście pomiarowe przeznaczone są do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi (Pt100), czujnikami termoelektrycznymi (termoparami np. J, K, N, T, R, S, B) oraz sygnałami analogowymi (prądowymi 0/4-20mA oraz napięciowymi 0-1V, 1-5V lub 0-10V). Wybór typu wejścia, zakresu wskazań, funkcji wyjść, parametrów alarmów odbywa się za pomocą klawiatury znajdującej się na panelu czołowym. Regulatory posiadają dwa wyświetlacze LED. Górny wyświetlacz (czerwony) wskazuje aktualnie mierzoną wartość (PV), a dolny (zielony) wartość zadaną temperatury (SV). Użytkownik ma do wyboru różne metody regulacji, standardowo ustawiona jest regulacja PID z funkcją automatycznego doboru nastaw. Dostępne są również inne metody regulacji PD, PI, P oraz ON/OFF (włącz/wyłącz) z ustawianą histerezą. Regulator temperatury może być wyposażony w różne typy wyjścia regulacyjnego (przekaźnikowe, napięciowe logiczne (0/12V – do sterowania przekaźnika SSR), prądowe lub napięciowe) oraz przekaźnikowe wyjścia alarmowe lub zdarzeń.


Opcjonalnie regulatory temperatury BCS2, BCR2, BCD.mogą być wyposażone w poniższe funkcje:
- wejścia binarne (cyfrowe) do zdalnego sterowania pracą regulatora np.:
- zdalne przełączanie zapisanych wartości zadanych SV1, SV2, SV3, SV4
- zdalne wyłączenie/włączenie wyjścia regulacyjnego
- zdalna zmiana działania regulacji (wprost/odwrotna)
- zdalne włączenie nastawionej wartości sygnału regulacyjnego
- zdalne przełączanie regulacji pomiędzy automatyczną oraz ręczną i vice versa
- zdalne przełączanie metody zadawania wartości zadanej procesu (SV) – zdalne/lokalne
- zdalne przełączanie pomiędzy regulacją ręczną i automatyczną (auto/manual) i vice versa
- zdalny start/stop regulacji programowej
- zdalne wstrzymanie regulacji programowej
- zdalne opuszczenie wykonywanego kroku regulacji programowej
- zdalne wstrzymanie działania całkującego
- dodatkowe wyjście regulacyjne grzanie/chłodzenie lub wyjście alarmowe/zdarzeń
- wyjście alarmu przepalenia grzałki do sygnalizacji uszkodzenia obwodu grzejnego
- interfejs komunikacyjny RS485 (z protokołem producenta oraz ModBus RTU/ASCII)
- analogowe wejście zdalnego zadawania, do zdalnego ustawiania wartości zadanej regulacji (SV) za pomocą sygnału prądowego 4-20mA
- analogowe wyjście retransmisyjne do retransmisji wartości regulowanej, zadanej lub sygnału regulacyjnego za pomocą sygnału prądowego 4-20mA
- wyjście zasilania przetworników 2-przewodowych (zasilanych w pętli prądowej 4-20mA).

Kontrolery temperatury BCS2, BCR2, BCD2 mogą być konfigurowane za pomocą klawiatury lub też za pomocą komputera PC i złącza USB oraz kabla komunikacyjnego CMD-001 (CMC-01) i oprogramowania do konfiguracji, rejestracji i monitoringu procesu regulacji temperatury SWM-BCx01M.

Opcjonalna funkcja komunikacji szeregowej RS485 wraz protokołem komunikacyjnym MODBUS ASCII/RTU lub producenta (Shinko) umożliwia łatwą integrację regulatora ze sterowniami PLC, panelami dotykowymi HMI i systemami SCADA.


Regulatory temperatury z serii BCS2, BCR2, BCD2 mogą pracować w układzie regulacji temperatury master/slave współpracując programowalnymi regulatorami Shinko Technos. Cecha ta umożliwia regulację wielokanałową (wielostrefową procesu), regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2 pełnią rolę slavea, natomiast relator programowalny PCD-33A (PC-935) jest masterem. Regulator PCD-33A (PC-935) wysyła cyfrowo wartość zadaną procesu do podłączonych regulatorów temperatury BCS2, BCR2 i BCD2. Umożliwia to obsługę i kontrolę procesu z jednego miejsca oraz regulację wielostrefową. Funkcja ta umożliwia podłączenie do 31 regulatorów temperatury z serii BCx2 do jednego regulatora programowanego PCD-33A (mastera).

Zobacz szczegółowe informacje dotyczące naszych regulatorów temperatury i procesu na naszej stronie - acse.pl.
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: