PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY


Najnowsza wersja zdalnego serwisu Ubiquity
Producent: ASEM
Na rynku od:
-

Firma zgłaszająca:
SABUR Sp. z o.o.

Data zgłoszenia:
2016-10-24 14:20

Kontakt:
SABUR Sp. z o.o.
Puławska 303
02-785 Warszawa
tel.: 22 549 43 53
fax: 22 549 43 50
www.sabur.com.pl
sabur@sabur.com.pl
OPIS
W 8. wersji platformy Ubiquity firmy ASEM zaimplementowana została obsługa automatycznych aktualizacji aplikacji Control Center, a także oprogramowania w urządzeniach dołączonych do Domeny.

Szybka aktualizacja środowiska do najnowszej wersji

Po uruchomieniu aplikacji Ubiquity Control Center następuje analiza dostępności nowszych wersji oprogramowania. Jeżeli pojawiła się nowsza wersja, możemy ją zainstalować. Nie ma konieczności odinstalowywania wersji wcześniejszej.

Posiadanie najnowszej wersji aplikacji Ubiquity Control Center umożliwia wykorzystywanie pełnej funkcjonalności systemu (która jest rozwijana wraz z kolejnymi aktualizacjami), a także nawiązywanie połączeń z urządzeniami wyposażonymi w aktualną wersję oprogramowania.

W każdym urządzeniu przypisanym do Domeny istnieje możliwość aktualizacji aplikacji Ubiquity Runtime, która obsługuje funkcję połączeń VPN. Aktualizacja może być wykonana ręcznie lub automatycznie (funkcja automatycznych aktualizacji dostępna jest od wersji 8 aplikacji Ubiquity Control Center).

Audyt bezpieczeństwa

Środowisko Ubiquity w wersji 8 uzyskało certyfikat bezpieczeństwa dla sieci łączności przemysłowej opartych na Internecie. Certyfikat poświadcza bezpieczeństwo wszystkich komponentów systemu i potwierdza jego pełną zgodność z normą IEC 62443-3.

Począwszy od 10 października 2016 wszystkie urządzenia ASEM wyposażane w zdalny dostęp serwisowy Ubiquity są dostępne z najnowszą wersją środowiska.

Kilka słów o platformie Ubiquity

Ubiquity umożliwia bezpieczny, zdalny dostęp do urządzeń automatyki za pomocą VPN, a co za tym idzie diagnozowanie i rozwiązywanie niektórych problemów na instalacji bez konieczności wyjazdów serwisowych. Rozwiązanie zapewnia ciągłość pracy instalacji i szybkość serwisu; ułatwia konfigurację i modyfikację ustawień maszyn i instalacji automatyki. Podczas odbiorów i uruchomień instalacji nie wymaga obecności ekipy technicznej na obiekcie.

Ubiquity używa połączenia internetowego, tworząc sieć VPN pomiędzy komputerem serwisowym (który pełni funkcję stacji nadzorczej Ubiquity Control Center) a zdalnym urządzeniem (z aplikacją Ubiquity Runtime). Stacja nadzorcza uzyskuje dostęp do takich funkcji jak: zdalny pulpit, czat, wymiana plików, zdalne programowanie i serwisowanie urządzeń oraz aktualizacja aplikacji.

Korzystanie z funkcjonalności zdalnego serwisu nie wiąże się z opłatami za przesyłane dane i urządzenia podpięte do systemu.
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: