PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY


Moduł obrotowy ERT
Producent: SCHUNK
Na rynku od:
2020

Firma zgłaszająca:
SCHUNK Intec Sp. z o.o.

Data zgłoszenia:
2020-02-11 10:17

Kontakt:
SCHUNK Intec Sp. z o.o.
ul. Puławska 40 A
05-500 Piaseczno
tel.: 022 726 25 00
fax: 022 726 25 25
https://schunk.com/pl_pl/strona-glowna/
info@pl.schunk.com
OPIS
Moduł obrotowy ERT firmy SCHUNK otwiera nową generację mechatronicznych modułów obrotowych o uniwersalnym zastosowaniu, które gwarantują elastyczne, precyzyjne i dynamiczne ruchy obrotowe przy kompaktowych wymiarach, a jednocześnie praktycznie się nie zużywają i nie wymagają konserwacji.

Płaski, wysoko wydajny moduł opiera się na stale zasilanym silniku momentowym i jest wyposażony w enkoder absolutny. Zapewnia również natychmiastową, powtarzalną dokładność o wartości 0,01° bez potrzeby przeprowadzania uruchomienia referencyjnego, a także szybki czas reakcji i wysokie momenty obrotowe. Duży otwór centralny umożliwia poprowadzenie przezeń kabli i węży oraz zainstalowanie kamery.

Duża liczba wariantów i opcji

Moduł obrotowy może być używany w szczególnie elastycznych i kompaktowych koncepcjach systemowych – jako stół obrotowy na komponenty, grupy montażowe i narzędzia, a także jako moduł obrotowy w rozwiązaniach suwnicowych oraz jako obrotowy stół podziałowy lub wysoko precyzyjny moduł do pozycjonowania. Aby zapewnić maksymalną elastyczność sterowania i regulacji, można zastosować sterowniki napędu różnych producentów, co pozwala sprawnie wbudować moduł w istniejące architektury systemowe.

W pierwszej kolejności na początku 2020 r. uniwersalny moduł będzie dostępny w trzech rozmiarach 12, 50 i 300 ze znamionowym momentem obrotowym wynoszącym 1,2 Nm, 5 Nm, i 30 Nm, średnicą zewnętrzną 120 mm, 167 mm i 277 mm oraz maksymalnym dopuszczalnym momentem bezwładności wynoszącym 0,0021 kgm2, 0,2 kgm2 i 4,5 kgm2. Moduły będą zasilane i uruchamiane przez standardowe złącza (M12/M17). Opcjonalnie są one również dostępne z hamulcem elektrycznym. Jest on uruchamiany przez sterownik i stabilnie utrzymuje pozycję w czasie przestoju, nawet w przypadku oddziaływania siły zewnętrznej. Wysokość z hamulcem elektrycznym nie ulega zmianie. Dostępny będzie również wariant odporny na zapylenie i bryzgoszczelny (IP54). W drugiej konfiguracji planowane są także opcjonalne obrotowe przepusty do bezprzewodowego przesyłania sygnałów elektrycznych i danych lub cieczy, jak również inne rozmiary modułów.
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: