PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY


Automaty do lutowania selektywnego (Fale selektywne)
Producent: INERTEC
Na rynku od:
-

Firma zgłaszająca:
C.H. Erbslöh Polska Sp.z o.o.

Data zgłoszenia:
2020-07-28 17:16

Kontakt:
C.H. Erbslöh Polska Sp.z o.o.
Farbiarska 69
02-862 Warszawa
tel.: +48 22 899 19 47
cherbsloeh.pl/oferta/elektronika-i-elektrotechnika
AJaswiec@cherbsloeh.com
OPIS
Lutowanie selektywne to proces selektywnego lutowania elementów obwodów drukowanych i formowanych modułów, które mogą zostać uszkodzone przez ciepło w piecu rozpływowym lub lutowanie falowe w tradycyjnej technologii montażu powierzchniowego (SMT) lub w procesie montażu przez otwór. Zgodnie z procesem ponownego wlewania do pieca SMT; części, które mają być lutowane selektywnie, są zwykle otoczone częściami, które zostały wcześniej przylutowane w procesie lutowania powierzchniowego, a proces lutowania selektywnego musi być wystarczająco precyzyjny, aby uniknąć ich uszkodzenia.
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: