PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY


Roboty lutujące grotowe
Producent: APOLLO
Na rynku od:
-

Firma zgłaszająca:
C.H. Erbslöh Polska Sp.z o.o.

Data zgłoszenia:
2020-07-28 17:39

Kontakt:
C.H. Erbslöh Polska Sp.z o.o.
Farbiarska 69
02-862 Warszawa
tel.: +48 22 899 19 47
cherbsloeh.pl/oferta/elektronika-i-elektrotechnika
AJaswiec@cherbsloeh.com
OPIS
J-CAT DSV to nowo wprowadzony, ekonomiczny robot dozujący. To urządzenie ma przycisk umożliwiający robotowi przejście do obszaru w celu usunięcia materiału. Standardowa maszyna obsługuje większość aplikacji dozujących.

Więcej informacji o produktach na stronie C.H. Erbslöh Polska
https://cherbsloeh.pl/oferta/elektronika-i-elektrotechnika/446-lutowanie/roboty-lutujace/roboty-grotowe-lutujace
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: