PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY


Maszyny do lakierowania selektywnego PCB
Producent: MYCRONIC
Na rynku od:
-

Firma zgłaszająca:
C.H. Erbslöh Polska Sp.z o.o.

Data zgłoszenia:
2020-07-29 13:11

Kontakt:
C.H. Erbslöh Polska Sp.z o.o.
Farbiarska 69
02-862 Warszawa
tel.: +48 22 899 19 47
cherbsloeh.pl/oferta/elektronika-i-elektrotechnika
AJaswiec@cherbsloeh.com
OPIS
Nowe zespoły nie mogą być zanurzane ani ręcznie natryskiwane. Ręczne maskowanie zwiększa nakład pracy i koszty. Powlekanie ewoluowało z niszowego procesu do głównego nurtu wymagań, ponieważ elektronika jest umieszczana w coraz trudniejszych środowiskach, w których ochrona jest kluczowa. Selektywne i precyzyjne osadzanie zgodnych materiałów powłokowych umożliwia wytrzymałą elektronikę przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości lotnych związków organicznych i kosztów operacyjnych.

Więcej informacji o produktach na stronie C.H. Erbslöh Polska
https://cherbsloeh.pl/oferta/elektronika-i-elektrotechnika/374-dozowniki-i-systemy-dozujace/maszyny-do-lakierowania-selektywnego-pcb
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: