PATRONI ROBOTYKI:
 

PRODUKTY


CANnector Log - data logger dla CAN(FD) i LIN
Producent: IXXAT
Na rynku od:
-

Firma zgłaszająca:
NaviNet

Data zgłoszenia:
2021-01-29 09:46

Kontakt:
NaviNet
Rysia 1a
53-656 Wrocław
tel.: 071-7234935
www.navi-net.pl
st@navi-net.pl
OPIS
CANnector Log - to łatwe w konfiguracji narzędzie do logowania danych CAN, CAN(FD) i LIN na pamięci USB do dalszej analizy na PC, umożliwiając przegląd stanu maszyny, konserwację i analizę błędów.

CANnector Log to wstępnie skonfigurowana wersja urządzenia CANnector S, umożliwiająca użytkownikom łatwe rejestrowanie danych CAN bez czasochłonnej konfiguracji. Cztery dostarczone podstawowe konfiguracje rejestrowania CAN, inicjują wszystkie 6 interfejsów CAN z szybkością 125 kbit/s, 250 kbit/s, 500 kbit/s lub 1000 kbit/s, rejestrują wszystkie odebrane dane w formacie csv. Do logowania dołączona jest pamięć USB o pojemności 16 GB. Rejestrowanie danych odbywa się automatycznie na urządzeniu, komputer PC jest potrzebny tylko do określonej konfiguracji użytkownika lub wizualizacji danych na żywo.

Ponieważ CANnector Log jest oparty na typowym wariancie CANnector S, funkcjonalność urządzenia można łatwo dostosować lub ulepszyć za pomocą narzędzia ACT - zapewniając rozszerzoną funkcjonalność rejestrowania, a nawet funkcjonalność mostka lub rozszerzenia zasięgu.

Cechy:

do 6 portów CAN (2 z nich CAN FD),
wsparcie dla "CAN listen only" (CAN RX),
switch on CAN - automatyczne włłączenie w przypadku wystąpienia komunikatu CAN lub zdefiniowanej wiadomości,
rozszerzone filtry i opcje wyzwalania w celu redukcji ilości danych,
zapis danych na dowolnym nośniku USB,
łatwy dostęp przez USB, LAN lub opcjonalnie WiFi, 4G,
logowanie zorientowane na sygnał lub ramkę,
plug&play oraz opcje konfigurowalne,
samodzielna praca,
rozszerzony zakres temperatur (od -40 °C do 80 °C),
izolacja galwaniczna,
montaż na szynie DIN,

Logowanie:

Opcje prekonfigurowane

logowanie danych ze wszystkich 6 interfejsów CAN,
frame based logging,
zapis danych na pendrive w formacie CSV,
webserwer do zarządzania i pobierania plików logów,
wspierane prędkości - 125 kb/s, 250 kb/s, 500 kb/s, 1000 kb/s,
ciągłe logowanie

Zaawansowane funkcje przy użyciu programu ACT

logowanie CAN, CAN FD, LIN i danych IO,
ustawienia wyzwalania i filtrowania poprzez prostą konfigurację drag & drop
bufor dla zapisu przed wyzwalaniem,
logowanie oparte na sygnałach (importowany plik opisu magistrali),
tryb low power sleep i switch-on dla CAN(FD),
zapis danych na pamięci USB, PC lub w chmurze,
zdalne zarządzanie (OPC UA, HMS Hub, MQTT),
dostęp poprzez LAN/USB/WLAN (opcjonalny moduł WLAN)

Konfiguracja:

CANnector Log jest prekonfigurowany i może być użyty bezpośrednio, bez dalszej konfiguracji. Jeśli wymagana jest specyficzna konfiguracja, producent dostarcza łatwe w użyciu narzędzia.

Dashboard

Pulpit nawigacyjny (dashboard), który jest dostępny za pomocą standardowej przeglądarki internetowej przez Ethernet, USB lub WLAN (WiFi), umożliwia monitorowanie CANnectora i podłączonych systemów magistrali, wybór, uruchamianie i zatrzymywanie różnych podstawowych konfiguracji na urządzeniu, pliki logów można przesyłać do PC a dane mogą być wizualizowane na żywo.

Program ACT

ACT jest oparty na systemie Windows i umożliwia łatwe tworzenie konfiguracji z lub bez plików opisu magistrali za pomocą metody przeciągnij i upuść. Narzędzie ACT zapewnia dalsze możliwości konfiguracyjne (np. zmiana wyzwalaczy i filtrów).

IxAdmin

IxAdmin jest zawarty w narzędziu ACT. Dzięki IxAdmin można wybierać, uruchamiać, zatrzymywać i pobierać do urządzenia różne podstawowe konfiguracje. Możliwa jest również zmiana ustawień szybkości transmisji i przesyłanie plików logów do komputera.


Skontaktuj się z dystrybutorem
ZADZWOŃ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: