PATRONI ROBOTYKI:
 

PUBLIKACJE

strona 2 z 2
 
System wizyjny sterujący zrobotyzowanym stanowiskiem spawania wymienników ciepła.
Autor: Piotr Fiertek
data dodania: 2006-12-04 09:19
Systemy wizyjne są coraz częściej stosowane w różnego rodzaju zrobotyzowanych stanowiskach produkcyjnych do sterowania, nadzorowania oraz kontroli pracy robotów spawających. Niniejsza praca opisuje implementację sytemu wizyjnego powstałego w firmie AIC w Gdyni, którego zadaniem jest rozpoznanie spawanego obiektu oraz, na podstawie otrzymanej informacji wizyjnej, wygenerowanie odpowiedniej trajektorii palnika robota. Przedstawiony system wizyjny zwiększa elastyczność zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego przez wyeliminowanie konieczności stosowania skomplikowanego urządzenia pozycjonującego spawane elementy oraz skraca czas przezbrojenia stanowiska.
Zastosowanie transformacji Hougha do tworzenia mapy i lokalizacji robota mobilnego.
Autor: Barbara Siemiątkowska
data dodania: 2006-11-24 13:49
W niniejszej pracy przedstawiono zastosowanie transformacji Hougha w określeniu zmian położenia robota w środowisku, które nie jest znane. Robot wyposażony w laserowy czujnik odległości porusza się we wnętrzu budynku. Znajdowane są cechy charakterystyczne otoczenia - fragmenty ścian, łuki i obiekty nieregularne. Określenie Przemieszczenia robota odbywa się na podstawie określenia zmian położenia pojazdu względem wykrytych obiektów charakterystycznych - znaczników, wykrywanych przy pomocy transformacji Hougha. Zaletą opisywanej metody jest możliwość realizacji w sposób wielorównoległy. W referacie przedstawione będą wyniki eksperymentów prowadzonych w środowisku typu budynek.
Strojny oscylator w zadaniu sterowania integratorem nieholonomicznym z ograniczeniem sygnału wejściowego.
Autor: Krzysztof Kozłowski, Dariusz Pazderski
data dodania: 2006-11-21 16:25
Niniejsza praca podejmuje problematykę sterowania systemów nieholonomicznych z wykorzystaniem algorytmów ciągłych zapewniających stabilność praktyczną. Wykazano w niej formalnie, że algorytm sterowania wykorzystujący przestrajany oscylator zaproponowany przez Nixona i współautorów do rozwiązania zadania stabilizacji integratora nieholonomicznego jest szczególnym przypadkiem sterownika wykorzystującego funkcje transwersalne, opracowane przez Morina i Samsona. Ponadto przedstawiono zastosowanie oscylatora do sterowania integratora nieholonomicznego z uwzględnieniem ograniczeń sygnału wejściowego i strojenia predykcyjnego.
Programowanie robotów przemysłowych Fanuc Robotics
Autor: Piotr Przydatek, Maciej Kaczmarek
data dodania: 2006-09-25 08:48
Jednym z istotnych zagadnień, z jakim stykają się współczesne przedsiębiorstwa produkcyjne, jest konieczność szybkiej zmiany produkowanego asortymentu wyrobów. Przezbrojenie linii produkcyjnej często pociąga za sobą konieczność zmiany programów sterujących poszczególnych urządzeń, w tym również robotów przemysłowych.
Spawanie zrobotyzowane - Innowacyjność i sposoby finansowania inwestycji
Autor: Maciej Kaczmarek
data dodania: 2006-09-25 08:32
Systemy zrobotyzowanego spawania mogą być dobrą propozycją dla firm odczuwających brak na rynku pracy wśród wykwalifikowanych specjalistów w zakresie spawania. Czynnikiem, który może dodatkowo zachęcić firmy do inwestowania w zrobotyzowane spawanie mogą być różnice w kosztach spawania ręcznego i zrobotyzowanego. Co prawda koszty całościowe inwestycji nie są małe, ale istnieją sposoby finansowania np.: dotacje z Unii Europejskiej, czy Kredyt Technologiczny oraz sposoby na odroczenie kosztów inwestycji w czasie np.: leasing. Polskie firmy produkcyjne mają pozytywne doświadczenia z procesu ubiegania się o dotacje. Dofinansowanie na poziomie 50% inwestycji warte jest czasu i środków przeznaczonych na przeprowadzenie wniosku o dotacje.
strona 2 z 2