PATRONI ROBOTYKI:
 

SZKOLENIA

LEAN W USŁUGACH, CZYLI JAK DOSKONALIĆ PROCESY BIUROWE W FIRMIE
Terminy:
20-21 czerwca 2016

Lokalizacja:
Sopot, Klub Żeglarski Navigo

Firma zgłaszająca:
LeanQ Team Sp. z o.o.

Data zgłoszenia:
2015-07-06 09:44

Kontakt:
LeanQ Team Sp. z o.o.
Kolberga 13
80-279 Gdańsk
tel.: 587171772
www.lean.info.pl
marketing@lean.info.pl
Data rozpoczęcia: 20 czerwca 2016 Data zakończenia: 21 czerwca 2016 Miejsce: Sopot Adres: Klub Żeglarski NAVIGO Cena: 1 500 zł

Opis i cel szkolenia:
Głównym celem szkolenia jest przedstawienie na bazie gry symulacyjnej Architeka , że koncepcja Lean ma nie tylko zastosowanie w produkcji, ale również w środowisku biurowym jak i szeroko pojmowanych usługach. Usprawnienia Lean Office skoncentrowane są na eliminacji zbędnej biurokracji, redukcji obiegu dokumentów, ilości dokumentów, poprawie elastyczności zasobów a to wszystko zwiększa wymaganą efektywność.
Korzyści ze szkolenia:
Zdobycie wiedzy na temat głównych narzędzi Lean Service
Dowiedzenie się jak korzystać z narzędzi Lean Service do usprawniania procesów usługowych
Praktyczne zastosowanie narzędzi Lean Service na podstawie gry symulacyjnej
Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie wdrażania narzędzi Lean w środowisku usługowym
Poznanie możliwości i efektów, jakie można uzyskać poprzez wdrożenie Lean Service
Grupa docelowa:
Szefowie działów i managerowie
Pracownicy, specjaliści różnych działów
Pracownicy działu zasobów ludzkich
Managerowie Lean
Liderzy i koordynatorzy Lean
Pracownicy jakości i zarządzania procesami
Program szkolenia:
Wprowadzenie do koncepcji Lean w usługach
Pojęcie strat na efektywności, czyli jak identyfikować i eliminować marnotrawstwo (Muda, mura, muri, 8 typów marnotrawstwa)
VOC -Voice of the customer, słuchanie głosu klienta wewnętrznego i zewnętrznego w celu określenia wymagań jakościowych dla procesów
Zarządzanie przepływem, linie FIFO, balansowanie obciążeń z wykorzystaniem Yamazumi Board
5S jako narzędzie efektywnej organizacji miejsca pracy
Standaryzacja pracy jako narzędzie poprawy efektywności i jakości pracy
Poka-yoke narzędzie eliminacji błędów
Zarządzanie kompetencjami pracowników czyli jak elastycznie zarządzać zasobami ludzkimi
TWI (Training within Industry) jak szybko szkolić nowych pracowników i wdrażać na nowe stanowiska
Mapowanie procesów jako narzędzie prostej analizy i projektowania rozwiązań
Zarządzanie wizualne wynikami (PVM)
Podstawowy wskaźnik SLA (Service Level Agreement)-ustalenia między działami dotyczące LT, jakości i efektywności
Podsumowanie transformacji firmy w ramach wdrażania Lean Service.
Przywództwo w szczupłej organizacji usługowej czyli jak efektywnie kierować procesem ciągłego doskonalenia.
Programy angażowania pracowników w zmiany.
Trudności i bariery wdrożeniowe.
Forma szkolenia:
Gra symulacyjna Architeka, Prezentacje multimedialne, wykład, warsztat szkoleniowy, case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń oraz zadania w zespołach
Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia:
Audyt matryca KCG
Wizualny wynik wdrożenia Lean Office dla wybranego obszaru własnej firmy w ramach analizy KCG
Formatka do mapowania procesów
Formatka do zarządzania projektem-Mapa drogowa
Formatka do zarządzania projektem-Hoshin-kanrii
http://lean.info.pl/szkolenie/lean-w-uslugach-czyli-jak-doskonalic-procesy-biurowe-w-firmie/
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: