PATRONI ROBOTYKI:
 

SZKOLENIA

NARZĘDZIA ANALIZY I PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW W USŁUGACH
Terminy:
27-28 sierpnia 2015

Lokalizacja:
Sopot, Klub Żeglarski Navigo

Firma zgłaszająca:
LeanQ Team Sp. z o.o.

Data zgłoszenia:
2015-07-06 09:55

Kontakt:
LeanQ Team Sp. z o.o.
Kolberga 13
80-279 Gdańsk
tel.: 587171772
www.lean.info.pl
marketing@lean.info.pl
Kontakt: ahromiak@lean.info.pl
Telefon: 508 714 377
Szczegóły na: http://lean.info.pl/pl/szkolenia-otwarte

Opis i cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie metod i narzędzi doskonalenia procesów w usługach i pracy biurowej. Narzędzia te mają na celu podnoszenie efektywności i jakości realizowanych procesów. Szkolenie przedstawia jak poprzez wykorzystanie mapowania strumienia wartości oraz zarządzania wizualnego można zarządzać procesami i osiągać założone cele. W drugim etapie szkolenie koncentruje się na narzędziach wspomagających w dodatkowej ocenie realizowanych procesów i zarządzania projektem Lean w całej firmie.

Korzyści ze szkolenia:
- Zdobycie wiedzy na temat narzędzi analizy i poprawy efektywności procesów
- Poznanie technik poprawy jakości realizowanych procesów
- Nabycie umiejętności zastosowania w/w narzędzi na realnych procesach usługowych
- Dowiedzenie się w jaki sposób należy opomiarowywać procesy i oceniać ich efektywność
- Rozwinięcie umiejętności zarządzania projektem Lean w usługach z wykorzystaniem Hoshin-kanri
- Poznanie sposobów oceny realizowanych procesów z wykorzystaniem narzędzia audytowego KCG
- Praktyczne zastosowanie mapy drogowej w zakresie planowania projektu Lean


Grupa docelowa:
- Szefowie działów i managerowie
- Pracownicy, specjaliści różnych działów
- Pracownicy działu zasobów ludzkich
- Managerowie Lean
- Liderzy i koordynatorzy Lean
- Pracownicy jakości i zarządzania procesami

Program szkolenia:
- Mapowanie strumienia wartości (Value stream mapping)
- Pojęcie strumienia wartości - czyli jak definiować strumienie (procesy) w usługach
- Zasady mapowania - indeks pojęć i stosowane oznaczenia
- Zasady analizy Stanu Obecnego (Current State of the proces)
- Mierzenie czasu realizacji zadań w procesach usługowych (C/T i L/T)
- Sposób oceniania efektywność procesów w usługach
- Pojęcie strat i ich źródeł w procesach usługowych
- PVM - Zarządzanie wizualne wynikami procesów w usługach
- Projektowanie stanu przyszłego w procesach (Future State of the proces)
- SIPOC - wsparcie przy trudnych procesach w celu weryfikacji jakościowej etapów procesów
- Matryca KCG - narzędzie oceny efektywności działów i procesów
- Narzędzia planowania i zarządzania projektami Lean w firmach usługowych
- Road mapa - budowa mapy drogowej dla projektów Lean
- Wyznaczanie celów dla projektów Lean
- Określanie osi doskonalenia w projektach Lean
- Definiowanie celów i miar dla osi doskonalenia
- Wyznaczanie Liderów osi doskonalenia
- Definiowanie poszczególnych akcji doskonalących dla wybranych osi doskonalenia
- Hosin-kanri-inne narzędzie do planowania i zarządzania projektem Lean
- Szanse i zagrożenia w zakresie prowadzenia projektów Lean w firmach usługowych

Forma szkolenia:
Szkolenie w całości oparte na realnych przykładach procesów usługowych z różnych branż, dodatkowo wiele różnych zadań, ćwiczeń i prac w zespołach zadaniowych

Informacje organizacyjne:
Godziny:
czwartek: 10.00 - 17.30
piątek: 8.00 - 15.30

Cena za szkolenie przy zgłoszeniu:
1 osoby - 1 800 zł (900 zł/dzień)
2 osób - 1 700 zł/osobę (850 zł/dzień)
3 osób - 1 600 zł/osobę (800 zł/dzień)
pow. 3 osób - 1 500 zł/osobę (750 zł/dzień)
przy zgłoszeniu na całą szkołę - 1 300 zł/szkolenie/osobę (650 zł/dzień)
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: