PATRONI ROBOTYKI:
 

SZKOLENIA

KAIZEN W FIRMIE USŁUGOWEJ - BUDOWA KULTURY I ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW W CIĄGŁE DOSKONALENIE.
Terminy:
24 - 25września 2015

Lokalizacja:
Sopot, Klub Żeglarski Navigo

Firma zgłaszająca:
LeanQ Team Sp. z o.o.

Data zgłoszenia:
2015-07-06 09:57

Kontakt:
LeanQ Team Sp. z o.o.
Kolberga 13
80-279 Gdańsk
tel.: 587171772
www.lean.info.pl
marketing@lean.info.pl
Kontakt: ahromiak@lean.info.pl
Telefon: 508 714 377
Szczegóły na: http://lean.info.pl/pl/szkolenia-otwarte

Opis i cel szkolenia:
Głównym celem szkolenia jest przedstawienie roli i znaczenia kultury Kaizen skoncentrowanej na ciągłym doskonaleniu firmy usługowej. Tylko ludzie i ich zaangażowanie w projekty doskonalące są w stanie rozwijać organizację zgodnie z kierunkiem Lean. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystywać raport A3 do analizy i prezentacji proponowanych działań. Na szkoleniu będą poruszane także zagadnienia na temat utrzymania motywacji pracowników.

Korzyści ze szkolenia:
- Zdobycie wiedzy w zakresie filozofii Kaizen.
- Zrozumienie istoty kultury ciągłego doskonalenia i potrzeby jej utrzymania w firmie usługowej.
- Poznanie narzędzi rozwiązywania problemów i zastosowania raportu A3.
- Nabycie umiejętności rozwijania pracowników i podtrzymywania ich motywacji w działaniach doskonalących.
- Praktyczne zastosowanie TWI w zakresie szybkich szkoleń i wdrożeń pracowników w nowe procesy.
- Rozwinięcie umiejętności wykorzystania matrycy kompetencji do zarządzania elastycznością kompetencji pracowników.

Grupa docelowa:
- Szefowie działów i managerowie
- Pracownicy, specjaliści różnych działów
- Pracownicy działu zasobów ludzkich
- Managerowie Lean
- Liderzy i koordynatorzy Lean
- Pracownicy jakości i zarządzania procesami

Program szkolenia:
- Kaizen w szczupłej organizacji usługowej.
- Zasady definiowania poziomów dla projektów Kaizen
- Zarządzanie strukturą projektów Kaizen (z wykorzystaniem raportu A3)
- Zastosowanie narzędzi diagnozy problemów w projektach Kaizen
- Modelowanie systemów zarządzania i narzędzi motywacyjnych
- Piramida celów i wskaźniki operacyjne w pracy biurowej
- Kształtowanie systemów motywacyjnych odpowiadających potrzebom szczupłych biur
- Budowa założeń do systemu premiowego / kompetencji systemu ocen / celów i zadań
- Szczupły opis stanowiska - odpowiedzialność pracownika za doskonalenie
- Projektowanie opisu stanowiska dla wybranych typów stanowisk biurowych
- Odpowiedzialność przełożonego za zmianę i za efekty
- Matryca umiejętności jako podstawowe narzędzie zarządzania wiedzą i umiejętnościami pracowników
- Omówienie przykładów i sposobów wykorzystania skills matrix
- Zasady ustalania potrzeby dotyczące elastyczności pracowników
- Projektowanie matrycy umiejętności dla wybranych stanowisk
- Wykorzystanie multiskills matrix w zakresie planowania ścieżek rozwoju pracowników
- TWI - podstawowe narzędzie instruktażu na stanowisku pracy
- Zasady opracowania Job Instruction dla biura
- Praktyka prowadzenia instruktażu wg metody Job Instruction
- Job Relations - rola lidera w procesie doskonalenia i utrzymania standardów pracy
- Rozmowy z pracownikami dotyczące wiedzy, umiejętności, rozwiązywania problemów związanych
z efektywnością pracy

Forma szkolenia:
Szkolenie w całości oparte na realnych przykładach procesów usługowych z różnych branż, dodatkowo wiele różnych zadań, ćwiczeń i prac w zespołach zadaniowych

Informacje organizacyjne:
Godziny:
czwartek: 10.00 - 17.30
piątek: 8.00 - 15.30

Cena za szkolenie przy zgłoszeniu:
1 osoby - 1 800 zł (900 zł/dzień)
2 osób - 1 700 zł/osobę (850 zł/dzień)
3 osób - 1 600 zł/osobę (800 zł/dzień)
pow. 3 osób - 1 500 zł/osobę (750 zł/dzień)
przy zgłoszeniu na całą szkołę - 1 300 zł/szkolenie/osobę (650 zł/dzień)
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: